Oppsøkende brukermedvirkning

01. Juni 2017
Asplan Viaks rådgivere inviterer beboere på kaffe. Fra venstre  Ragnhild Sletten Augustsen, Karoline Birkeli-Gauss, May Britt Hernes og Kari Kiil.

Asplan Viaks rådgivere inviterer beboere på kaffe. Fra venstre Ragnhild Sletten Augustsen, Karoline Birkeli-Gauss, May Britt Hernes og Kari Kiil.

Ved hjelp av en rekke tiltak, blant annet en rullende cafe, sikrer rådgiverne fra Asplan Viak at beboerne i bydel Alna i Oslo blir hørt når bydelen skal fornyes.


Asplan Viak er engasjert av bydel Alna til å gjennomføre en medvirkningsuke på Haugerud og Trosterud. Nærkontakt med bydelens beboere står på agendaen de kommende dagene. Et stort folkemøte på Trosterud skole med høring av planprogram og områdeløft for bydelen, markerte starten på medvirkningsuken.

Former egen bydel

For å komme i kontakt med flest mulig beboere er det opprettet et prosjektkontor på Haugerud og en rekke andre tiltak. For eksempel er en rullende cafe er tatt i bruk. Her inviterer våre rådgivere til samtaler over kaffekoppen.

I løpet av medvirkningsuken vil en rekke ulike steder og områder besøkes før det hele avsluttes med en større workshop. Innspillene som samles i løpet av uken vil danne grunnlaget for bydelens innspill til planprogrammet og gjennomføring av områdeløft.