Svak forbedring i Bergens planprosesser

16. Mai 2017
Figur: Asplan Viak

Figur: Asplan Viak

For tredje gang har Asplan Viak, på oppdrag for Bergen Næringsråd, gjennomført en kartlegging av planprosessene i kommunene.


Formålet med studien er å gi et godt grunnlag for forbedringer av prosessene i kommunene. Det er gjennomført spørreundersøkelser både blant private aktører og kommunene om planprosessene ved utarbeidelse av private reguleringsplaner.

 

Forbedringspotensial på saksbehandlingstid

Årets undersøkelse viser blant annet at næringslivet opplever planprosessene som gode i Os kommune, mens blant andre Bergen gjør det noe dårligere. De ulike fasene i planprosessen er kartlagt, og det er spesielt på spørsmål om saksbehandling og tidsfrister at det er tydelig forbedringspotensial.
 

Høy kvalitet på planforslagene er viktig

Sammenlignet med resultatene fra forrige undersøkelse vises en svak framgang for Bergen kommune når det gjelder planutarbeidelse, men det er relativt små endringer for Bergensregionen samlet. Som ved tidligere undersøkelser er det særlig behov for dialog mellom partene som trekkes fram som vesentlig for forbedringer av planprosessene, i tillegg til høy kvalitet på planforslagene og tilstrekkelig kapasitet hos kommunene.