Asplan Viaks rådgivere utvikler Hamar-regionen. Nå vil vi ha deg med på laget!

12. Mai 2017
Illustrasjon: Asplan Viak

Illustrasjon: Asplan Viak

Lyst til å jobbe innen VA-teknikk, samferdsel eller by- og arealplanlegging på Hamar?


Økt offentlig- og privat satsing i regionen har bidratt til en rekke spennende og viktige prosjekter for Asplan Viak.
 

- I tillegg til pågående oppdrag, planlegges det en rekke store utbyggingsprosjekter blant annet knyttet til økt nasjonal satsing på veg og bane, sier Ola Brandvold, vår kontorleder på Hamar.

Asplan Viaks mange prosjekter i regionen gir oss betydelig medvirkning i samfunnsutviklingen i Innlandet. Derfor har vi nå behov for å styrke vår lokale kompetanse.


Betydelig aktør i Innlandet

I tillegg til ny satsing er vi allerede involvert i prosjekter med en horisont på minst ti år frem i tid.
 

- Vi er i den heldige situasjonen at vi får bidra med vår kompetanse med betydelige ressurser fra det lokale kontoret på Hamar, forteller Brandvold.

- Disse oppgavene, sammen med ringvirkningene og investeringslyst i det lokale private markedet, underbygger vårt behov for å styrke bemanningen med flere kompetente fagfolk innenfor ulike fagfelt.


Bli en del av vårt sterke, tverrfaglige Hamar-team og bli en betydelig aktør i utviklingen av region Innlandet!  

 

Les fullstendig utlysningstekster her >>