Deichmans gate åpnet i ny prakt

08. Mai 2017

Regnbed i Deichmans gate. Foto: Tone Spieler, kommunikasjonsrådgiver for vann og avløpsetaten i Oslo kommune.

Torsdag 4. mai var det offisiell åpning av Deichmans gate som nå er rustet opp til et gatetun med fokus på opphold, lek og innovativ overvannshåndtering.


Asplan Viak fikk høsten 2013 oppdraget med å utarbeide byggeplan for opprusting av gatetunet i Deichmans gate for Bymiljøetaten i Oslo kommune (BYM). Gaten var i dårlig stand og trengte sårt en oppgradering. Det var variabel bruk av asfalt og gatestein, setninger i gaten slik at slukene sto høyere enn vegbanen samt at trær og bed ikke var stelt.

Etter å ha prosjektert byggeplanen ferdig med tradisjonelle løsninger, ble det besluttet at gaten skulle være pilotprosjekt for BYM etter krav fra Vann og Avløpsetaten (VAV) om lokal overvannshåndtering, og den opprinnelige byggeplanen ble lagt i skuffen.

 

Lokal håndtering av overvann

Designet på gaten ble gjort om. Det er etablert 9 regnbed, åpne vannkanaler og vannskulpturer. Gaten har fått fine sitteområder med solbenker som er flittig i bruk av beboerne, samt at det er helhetlig bruk av belegg i gaten.
 

Lokal håndtering av overvann er utradisjonelt og lite utprøvd i Norge. Regnbedene har derfor ulik oppbygning hvor det er installert måleutstyr for å registrere hvordan de fungerer.
 

Oppdraget hadde byggestart våren 2016 og sto ferdig høsten 2016, med offisiell åpning 4. mai 2017 med hornmusikk fra Møllergata skolekorps og sløyfeåpning av anlegget. 
 

VAVs Endre Langeland nyter gatetunet og utsikten fra en av solbenkene sammen med landskapsarkitekt Janicke Ramfjord Egeberg (t.v.) og oppdragsleder Vibeche Håheim Kind, begge fra Asplan Viak. Foto: Asplan Viak