Rehabilitering av gamle hus gir klimagevinst

26. April 2017
Foto: Riksantikvaren

Foto: Riksantikvaren

Asplan Viak har analysert hvilken miljøgevinst vi kan oppnå ved å oppgradere eldre bygg i stedet for å bygge nytt når materialbruk og energibruk ses i sammenheng.


Eldre boligbygg ansees ofte som miljøverstinger på grunn av at de er utette og dårlig isolert. Dette kan brukes til å argumentere for at det å rive gamle bygg og erstatte dem med nye, mer energieffektive bygg er et godt klimatiltak. På oppdrag fra Riksantikvaren har våre energi- og miljørådgivere gjort en analyse av miljøgevinst for rehabilitering vs. nybygg.  


Enkle tiltak gir stor klimaeffekt

Byggematerialene har stor betydning for det totale klimafotavtrykket et bygg forårsaker. Vår rapport viser at relativt enkle oppgraderingstiltak kan gi stor reduksjon i klimagassutslipp fra energibruk uten å gi høye utslipp fra materialbruk.

«I vår iver etter å bygge miljøvennlig er det viktig å huske på at den mest miljøvennlige kvadratmeteren er den som ikke bygges.»

Mie Fuglseth, energi- og miljørådgiver, Asplan Viak