Asplan Viak Internet påvirker fremtidens havforvaltning

06. April 2017

"Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig uvikling"; FNs bærekraftsmål nr 14 - Liv under vann. Illustrasjon: FN

Barentswatch har utviklet et digitalt arealverktøy basert på teknologi fra Asplan Viak Internet som vil være essensielt for fremtidig havforvaltning.


I sin ferske havstrategi fastslår regjeringen at de ønsker å satse på videre utvikling av dette verktøyet for å sikre god arealplanlegging i havområdene.
Arealverktøyet er en digital kartløsning for forvaltningen av norske havområder.

- Løsningen, som baserer seg på Adaptive fra Asplan Viak Internet, skal gjennom geografiske informasjonstjenester og sammensatte kartvisninger effektivisere og gi en helhetlig oversikt over miljøverdier, næringsaktiviteter og reguleringer, forklarer daglig leder for Asplan Viak Internet, Tor-Gunnar Øverli.

I regjeringens nye havstrategi «Ny vekst, stolt historie» heter det at verktøyet vil understøtte god forvaltning og arealplanlegging i havområdene.

- Det er rett og slett utrolig tøft at et verktøy vi har utviklet nevnes konkret i en strategisk satsing fra øverste politiske hold, sier Øverli.

- Vårt verktøy gir verdifull informasjon som beslutningstakere vil bruke som grunnlag i viktige avgjørelser for havområdene. På den måten vil verktøyet spille en viktig rolle for fremtidig havforvaltning. 

«Det digitale arealverktøyet blir viktig både for myndigheter og næringslivet slik at vi får god forvaltning av våre havområder og når vi planlegger ny virksomhet»

Vidar Helgesen, Klima- og miljøminister

Foto: Asplan Viak

Miljø- og beslutningsverktøy

 – Det digitale arealverktøyet blir viktig både for myndigheter og næringslivet slik at vi får god forvaltning av våre havområder og når vi planlegger ny virksomhet, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

BarentsWatch er ansvarlig for videre utvikling av arealverktøy for forvaltningsplanene for norske havområder, i tett samarbeid med Miljødirektoratet og Kartverket.

Planen er at kartene allerede fra neste år vil gi en helhetlig oversikt over miljøverdier som koraller, tareskog og gyteområder, og næringsaktiviteter som fiskerier, skipstrafikk, petroleumsvirksomhet og kandidatområder for havvind.

– Rent og produktivt hav er en forutsetning for ny og økt næringsaktivitet i havet. Regjeringen ser med forvaltningsplanene og utviklingen av et helhetlig arealverktøy fram til økt aktivitet og flere aktører  som tar del i bærekraftig bruk av havområdene våre, sier Helgesen.