Asplan Viak søker tilbudsledere

23. Mars 2017
Foto: Leikny Havik Skjærseth

Foto: Leikny Havik Skjærseth

Vi tilbyr en utfordrende nøkkelstilling med stort utviklingspotensial i et av landets største og mest spennende rådgivningsmiljø. Noe for deg?


Asplan Viak deltar ofte i store, tverrfaglige tilbudskonkurranser. Dette, kombinert med endringer i anskaffelsesregelverket og skjerpet konkurranse i markedet, gjør at vi nå ønsker å profesjonalisere tilbudsprosessen vår ytterligere.
 

- Vi ønsker å heve kvaliteten på tilbudene våre og gjennom dette vinne enda flere oppdrag. I dette ligger også en målsetting om effektivisering av tilbudsprosessene, sier divisjonsdirektør, Lise Haaland Eriksen.

 

Vinnerinstinkt
 

Som tilbudsleder vil du være Asplan Viaks hovedressurs i arbeidet med utvelgelse og gjennomføring av store tilbudskonkurranser.

Vi søker deg som har utpreget markedsforståelse, er en strukturert relasjonsbygger med et naturlig konkurranseinstinkt  -  en som er genuint opptatt av å vinne på vegne av Asplan Viak.

 

Fullstendig stillingsutlysning finner du her