Ung i Asplan Viak

21. Mars 2017

Foto: Asplan Viak

Ung i Asplan Viak er en gruppe for de unge ansatte i Asplan Viak. Den omfatter ansatte under 36 år, men det overordnede målet er å bidra til at Asplan Viak blir en enda mer attraktiv arbeidsplass for alle ansatte i firmaet.


Ung i Asplan Viak skal være en møteplass for de unge i firmaet. Gjennom denne ordningen får man muligheten til å involvere seg dypere i selskapet, formidle synspunkter fra de unge, tilrettelegge for sosiale aktiviteter og være med på å synliggjøre Asplan Viak på universiteter og høgskoler over hele landet.
 

I år har vi blant annet satt fokus på kompetanseoverføring og utvikling, miljøutfordringer, ekstern/intern synlighet og samhold.
 

Styret i Ung i Asplan Viak består i 2017 av:

Daniel Ballovara (leder, Tromsø)
Inga McCarley Potter (nestleder, Ås)
Ida Holter (Bergen)
Suzanne Grude Elveland (Jessheim)
Elisabeth Elgsæter (Sandvika)
Kristine Mauland (Tønsberg)