Marin signalbydel på Dokken

08. Mars 2017

Fra Marin Klynge. Illustrasjon: Anders Sletten Eide/Asplan Viak

Akvariet i Bergen kan og bør samlokaliseres med den marine klyngen i et nytt og enestående prosjekt. Dette vil gi Bergen en signalbydel av internasjonalt kaliber.


Dette er visjonen samarbeidspartnerne Asplan Viak, Mad arkitektur, OBOS og EGD Property har for deler av Dokken.

- Prosjektet viser hvordan Marin Klynge og Akvariet kan få plass på Dokken/Jekteviken. Her kan den nye Marine Klyngen koples mot en fremtidig Bybanelinje, en vil få kaiplass for forskningsskipene, og Akvariet vil kunne skape et miljø som også tar i bruk fjordområdene rundt seg, sier Fredrik Barth, sivilarkitekt og fagansvarlig for byutvikling i Asplan Viak prosjektleder for visjonen. 
 

Departementet støtter samlokalisering

Fordelene ved å samle byens marien aktører på ett sted underbygges også av konseptutvalgutredningen (KVU)  «Lokalisering marine forsknings- og utviklingsvirksomheter i Bergen».

- En samlokalisering kan gi gevinster i form av deling av kostbar forskningsinfrastruktur. Samlokalisering av virksomhetene vil også kunne stimulere til ytterligere tverrfaglig samarbeid og styrking av fagmiljøer, sier fiskeriminister Per Sandberg.

 

 

«Dette er en utrolig spennende skisse, og ville absolutt være en drøm å få kunne realisert for Akvariet i Bergen»

Geir Olav Melingen, direktør for Akvariet i Bergen.

Prosjektet skaper et enestående byrom, med Akvariet og Marin Klynge/havets hus som vegger, samt Bybanen og havet som vegger i kortendene. En slik oppbygging vil skape et miljø ingen har sett maken til, og prosjektet vil bli helt unikt i internasjonal sammenheng. Illustrasjon:Asplan Viak

Illustrasjon: Asplan Viak

En drøm for Bergen by

Prosjektet skaper et enestående byrom, med Akvariet og Marin Klynge/havets hus som vegger, samt Bybanen og havet som vegger i kortendene.

- En slik oppbygging vil skape et miljø ingen har sett maken til, og prosjektet vil bli helt unikt i internasjonal sammenheng, mener Barth.
 

- Dette er en utrolig spennende skisse, og tanke om et signal byrom og en nærhet til Marin Klynge på denne måten, ville absolutt være en drøm å få kunne realisert for Akvariet i Bergen. En slik utforming ville brakt noe unikt til Bergen og gjort at vi igjen ville hatt et akvarium som omverden ville se opp til, sier Geir Olav Melingen, Direktør for Akvariet i Bergen.  
 

Lønnsom klynge       
                                           

Akvariet i Bergen har signalisert at det kun har 10 og 15 år igjen i dagens lokaler. Etter dette står de igjen med 3 valg:  

  • Stenge dørene for godt 
  • Ruste opp dagens akvarium og vannrenseanlegg (da må alle dyrene overføres til midlertidige akvarier andre steder) 
  • Flytte inn i nytt akvarium 

Akvariet i ligger i dag ved siden av Havforskningsinstituttet og deler blant annet vannrenseanlegg. Slike anlegg koster flere hundre millioner kroner. Når Havforskningsinstituttet flytter, må det uansett lages et nytt vannrenseanlegg.

 

Livet i byrommet vigtigst

-Vi må gå bort fra å tenke byutvikling som seriekoplet arkitektur. Vi har skapt en visjon for Marin Klynge og Akvariet i Bergen med fokus på byrommet. I stedet for å jage etter «signalbygg» tror jeg vi skal tørre å diskutere «signalbyrom» og «signalinnhold». La funksjonene og livet inne og mellom byggene bli det vi viser frem, sier Fredrik Barth.