Asplan Viak Internet leverer kartløsning til Nye Veier

02. Mars 2017

Illustrasjon: Asplan Viak

Asplan Viak Internet er stolt av å ha blitt utvalgt av en sentral og viktig nasjonal aktør i utbygging og forvaltning av Norges nye hovedveier.

 

Nye Veier har behov for et kartinnsynsverktøy som gir god geografisk informasjon for de områdene de har aktivitet. Dette innebærer blant annet å kunne sammenstille egne plandata med data fra NVDB (Nasjonal vegdatabank) og forskjellig kartgrunnlag fra «Norge digitalt».
 

Etter en åpen konkurranse og grundige vurderinger av konkurrende tilbud, har Nye Veier valgt den web-baserte kartløsningen Adaptive fra Asplan Viak Internet. 

- Vi ser frem til et interessant samarbeid og ønsker Nye Veier velkommen inn i Adaptive-familien, sier daglig leder for Asplan Viak Internet, Tor Gunnar Øverli. 
 

Nye Veier er et nytt heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet. Selskapet skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier.

 

 

For ytterligere informasjon:

Asplan Viak Internet AS

v/ Christopher H. Strutz

Tlf: 481 71 766

Epost: chs@avinet.no