Ny innovativ løsning for håndtering av avvik i kommunal renovasjon og teknisk infrastruktur

23. Februar 2017
Foto: Asplan Viak Internet AS

Foto: Asplan Viak Internet AS

Situasjonen med avfall som ikke blir hentet, men hoper seg opp i Oslos gater illustrerer viktigheten og utfordringene ved effektiv og forsvarlig håndtering av avvik for mange kommunale tjenester.

Asplan Viak Internet AS er et lite norsk IT-selskap med 13 ansatte og datterselskap av rådgivingsselskapet Asplan Viak. Vi har nå utviklet Adaptive Dialog som er en innovativ løsning for effektiv og forsvarlig håndtering av avvik i blant annet kommunal renovasjon.


Løsningen er nylig levert flere kommuner samt det interkommunale renovasjonsselskapet Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap (NGIR). NGIR har allerede opplevd god nytte ved bruk av løsningen i forbindelse med en omfattende omlegging av renovasjonsordningen de innførte fra nyttår. Endringer i forhold til etablerte tømmerutiner sammen med sjåfører som ikke var kjent med rutene de skulle betjene, ga mange utfordringer og henvendelser. Takket være mange flotte innspill fra NGIR fikk man inn en rekke tilpassinger og justeringer som gjorde løsningen bedre anvendelig i forhold til oppgaven de skulle løse. NGIR uttaler nå:


«Adaptive Dialog var til uvurderleg hjelp då me på nyåret la om tømmeruter, samtidig med introduksjon av nytt transportselskap. Ei større mengd avvik og førespurnadar kunne handterast raskt og effektivt ved hjelp av løysninga», sier Henrik Kjøpstad (NGIR)


Løsningen som Asplan Viak Internet nå ønsker å markedsføre til landets øvrige kommuner og renovasjonsselskap, består av en web-basert kartløsning hvor kommunens innbyggere selv kan registrere feil og mangler på ulike kommunale tjenester. Dette samtidig som de kan se hva andre innbyggere og kommunen har registrert. Løsningen integreres i kommunens egen web-portal eller benyttes som en selvstendig applikasjon på web eller mobil.


«Det unike med Adaptive Dialog er muligheten til å legge inn rutiner for automatisert veiledning, tilbakemelding og delegering av ansvar når et avvik rapporteres. En omlegging i rutiner for henting av avfall vil for eksempel automatisk kunne forklare hvorfor søppelkassen ikke er tømt den vante dagen. Ved vannavstengning vil man kunne forklare hvorfor man mangler vann og for et ødelagt gatelys kan man få beskjed om når det vil skiftes ut. Med et slikt system får man en god dialog mot publikum som hjelper til i innrapporteringen av feil og mangler. Gode og raske tilbakemeldinger som forhåpentlig vil oppfattes som god service», forklarer daglig leder for Asplan Viak Internett, Tor Gunnar Øverli.


Målet er å utvikle denne løsning videre slik at stadig flere av de aktiviteter og forhold som opptar publikum kan integreres og sørge for å ytterligere effektivisere og automatisere informasjonsstrømmen. «Vi i Asplan Viak Internet har stor tro på nytteverdien av Adaptive Dialog og er overbevist om at tjenesten vil lette hverdagen for kommunene og ikke minst innbyggerne», sier Øverli.

 

For ytterligere informasjon:

Asplan Viak Internet AS

v/Jens Erik Tyholdt

Tlf: 922 02 603

Epost: jet@avinet.no