Asplan Viak evaluerte utflyttingen av statlige arbeidsplasser

17. Februar 2017
Divisjonsdirektør for Plan og Arkitektur, Lise Haaland Eriksen.

Divisjonsdirektør for Plan og Arkitektur, Lise Haaland Eriksen.

Regjeringens forslag om å flytte 1200 arbeidsplasser ut av Oslo vekker reaksjoner. Asplan Viaks analyser av forrige statlige flytteprosess viser at dette kan bli en kostbar prosess.

Asplan Viaks divisjonsdirektør Lise Haaland Eriksen ledet den eksterne evalueringen av utflyttingen av i alt syv statlige tilsyn fra Oslo i gjennom perioden 2003-2007. Evalueringen ble gjennomført på oppdrag av Fornyings- og administrasjonsdepartementet.
 

Hovedfunnen fra evalueringen var:

  • Flyttingen førte til stor utskifting av personell. Rundt 80% av de ansatte sluttet. 
  • Virkemidlene for å beholde kritisk personell i flytteperioden var viktige for å redusere risiko
  • De regional virkninger var begrensede
  • Styringsdialogen mellom eierdepartement og tilsyn ble i liten grad påvirket
  • Flytting ga ikke reduserte driftskostnader som anslått
  • Rekrutteringsgrunnlaget i tilflyttingsregionen var avgjørende for hvor raskt virksomhetene ble fullt bemannet etter flyttingen
  • Flyttingene førte til en midlertidig svekking av viktige samfunnsfunksjoner
  • Høykonjunkturen i perioden forsterket utfordringene
     

- Vår beregning da, var at utflyttingen kostet i gjennomsnitt én million kroner per arbeidsplass. Viktige samfunnsfunksjoner ble svekket i en overgangsperiode som varte flere år, fordi flyttingen innebar stor utskiftning av kompetent personell, sier Haaland Eriksen til Dagens Næringsliv.
 

Liten sysselsettingseffekt

Siden virksomhetene som ble flyttet i liten grad kjøper varer og tjenester, var sysselsettingsvirksningene svært begrenset. De statlige virksomhetene bidrar til et bredere og mer allsidig arbeidsmarkedet i de regionene de flytter til, og sånn sett øker regionens attraktivitet.

Siden vår evaluering ble gjennomført relativt kort tid etter utflyttingen, var det vanskelig å påvise nevneverdige regionale effekter, sier Haaland Eriksen.