NTNU campusutvikling – Asplan Viak er lommekjent på Gløshaugen

15. Februar 2017

I Trondheim pågår det for tiden en svært interessant byutviklingsoppgave gjennom campusutvikling på NTNU - Gløshaugen.


Asplan Viak har vært involvert i en rekke små og store prosjekter på Gløshaugen de siste årene. Gjennom en rammeavtale med NTNU har vi fått jobbe med alt fra store overordnede planer til detaljert prosjekteringsarbeid. Vi har jobbet med ulike utredninger og analyser, og gjort dypdykk i historiske arkiver i tillegg til et omfattende registreringsarbeid av forhold som grønne kvaliteter, beplantning, plassareal, kjøremønster med mer som grunnlag for forvaltning og videre utvikling av campusområdet. Gjennom dette har vi blitt svært godt kjent med områdets kvaliteter og utfordringer og kan med rette kalle oss for lommekjent på Gløshaugen.

Noen av prosjektene vi har jobbet med for NTNU

  • Registrering av offentlige uterom Gløshaugen (2015 - 2016)
  • Reguleringsplan med konsekvensutredning for Hesthagen og deler av Høyskoleparken (2016 -)
  • Campusplan Gløshaugen del 1 (2011). Asplan Viak var med i første del av arbeidet med utarbeiding av en campusplan for Gløshaugen
  • Landskapsplaner for plassareal omkring Hovedbygget på Gløshaugen (2016-2017).
  • Landskapsplan Lerchendal gård (2016)
  • Tiltak for syklister på NTNU (2013) Vi har utarbeidet skisseplan og anbudsgrunnlag for sykkeltiltak på Gløshaugen.
  • Reguleringsplan og landskapsplan Gløshaugen idrettspark (2010-2011)

Asplan Viak har også vært sterkt involvert i andre, store byutviklingsprosjekt i bydelen gjennom vårt arbeid med reguleringsplaner og detaljprosjektering for byrom, gater og parker på St.Olavs Hospital og Finalebanen. I tillegg har vi for Trondheim kommune utarbeidet en mulighetsstudie for Elgeseter gate der vi har utredet alternative konsepter.

Vi følger spent med på det videre arbeidet i bydelen som en viktig del av byutviklingen i Trondheim.

Gjennom et mangfold av prosjekter har vi blitt svært godt kjent med områdets kvaliteter og utfordringer og kan med rette kalle oss lommekjent på Gløshaugen. Illustrasjon: Asplan Viak AS