Asplan Viak har laget to av Trondheims beste byrom

03. Februar 2017

Olav Kyrres plass. Foto: Erik Børseth, synlig.no

Finalebanen og Olav Kyrres plass, som begge er utformet av Asplan Viak kommer på 3. og 4. plass når trønderne skal rangere sine beste byrom.


På bakgrunn av undersøkelsen «Folk i byen», som har til hensikt å kartlegge hvordan byrommene i byen brukes, ble om lag 700 personer på 25 utvalgte byrom intervjuet. To av disse byrommene har Asplan Viak laget.
 

Slik karakteriseres våre byrom:
 

Finalebanen

«Dette er et av de mest brukte byrommene til tross for lite gjennomgangstrafikk. De aller fleste ville la barn leke fritt her, og observasjonen viste at folk ikke var plaget med trafikkstøy fra Elgeseter gate. 2540 fotgjengere og 550 syklister ble registrert gjennom dagen.»
 

Olav Kyrres plass

«Ingen byrom ble brukt mer på et enkelttidspunkt enn plassen midt på St. Olavs Hospital. Hele 87 personer satt på plassen ved lunsjtider. Naturlig nok følges aktiviteten på plassen etter arbeidstiden på sykehuset. Litt under halvparten mente plassen passet bra for leking for seksåringer. Det ble registrert 1750 syklister og 14400 fotgjengere gjennom byrommet denne dagen.»

 

Finalebanen. Foto: synlig.no