Asplan Viak lanserer nye bymuligheter langs Bergensbanen

20. Januar 2017

Vaksdal. Illustrasjon: Asplan Viak

Vestlandets intercity-satsing, Bergensbaneregionen 2040 begynner å ta form. Ordføreren i Vaksdal, Eirik Haga omtaler Asplan Viaks mulighetsstudie for Vaksdal og Stanghelle som en revolusjon.


I fremtiden vil Voss ligge kollektivt (i reisetid) nærmere Bergen sentrum enn Flesland. Vaksdal vil ligge 15 minutter unna, og Stanghelle vil ligge 20 minutter unna Bergen sentrum. Vaksdal kommune synliggjør denne muligheten ved å legge til rette for mange hundre nye boenheter rett ved de nye stasjonene på Bergensbanen.  

- Nå kan du pendle kø- og CO2-fritt og bo i lokalsamfunn med gode kvaliteter, sier Vaksdals ordfører. 

Og det er nettopp de gode bokvalitetene våre planleggere har hatt fokus på i mulighetsstudien. 

-- Asplan Viak har jobbet med å optimalisere bo- og boligkvalitet, og viser hvordan fokus på det gode liv, bærekraft i alle ledd og tanker om den moderne 5 minutters-byen kan utarbeides til en ny landsbyurbanisme for småsteder langs et jernbanenett, sier Barth. 

- Her kan du bo 15 minutter fra Bergen sentrum og ha egen båtplass, hyttetomt, parsellhage i nabolaget, café i første etasje og kanskje egen ku. 
 

«Her kan du bo 15 minutter fra Bergen sentrum og ha egen båtplass, hyttetomt, parsellhage i nabolaget, café i første etasje og kanskje egen ku»

Fredrik Barth, nasjonal fagansvarlig by- og stedsutvikling, Asplan Viak.

Vaksdal. Illustrasjon: Asplan Viak

Stanghelle. Illustrasjon: Asplan Viak

Lokal InterCity visjon

I desember 2015 ble det nemlig klart at regjeringen går inn for Jernbaneverket, Statens Vegvesen og kommunenes ønskede alternativ for ny jernbane og veg mellom Bergen og Voss, alternativ K5. Samtidig ble det klart at Bergensregionen må tenkes på nytt. 

- Det er flott at kommunen nå er sitt samfunnsansvar bevisst og ser på hvilke muligheter kommunen har som følge av den statlige investeringen. Sammen er jeg sikker på at vi skal finne gode løsninger, sier Cecilie Bjørlykke i jernbanedirektoratet.

Mulighetsstudiet synliggjør potensialet for urbane landsbyer rundt knutepunktene langs Bergensbanen.

- Vestlandet har nå skapt en annerledes og lokalt tilpasset intercitydrøm, en intervillage-visjon mellom Bergen og Voss, mener Barth. 

Landsbyurbanisme

I 2015 - 2016 utarbeidet Asplan Viak, Voss- og Vaksdal kommuner visjonen «Bergensbaneregionen 2040», som viste potensialet for 31500 nye innbyggere langs jernbanen i Vaksdal og Voss kommuner.

Denne gangen viser mulighetsstudiet løsninger for de nye stasjonsområdene i Stanghelle og i Vaksdal. Prosjektene viser en tenkt situasjon for hvordan områdene kan utvikles med de ulike stasjonslokaliseringene jernbaneverket ser for seg. Stasjonsområdene blir hjertet i de nye landsbyene langs Bergensbanen.

- Stasjonsbyene står foran store endringer som følge av ny vei og bane. Planene som nå er presentert gir oss noe å strekke oss etter og vil være et godt grunnlag for kommunen sitt arbeid med områdereguleringsplanar for Vaksdal og Stanghelle, sier Willy-André Gjesdal, avdelingsleder for samfunnsutvikling i Vaksdal kommune.

Våren 2017 vil Jernbaneverket og Statens vegvesen legge frem til diskusjon ulike alternativer for stasjoner og trasser langs Bergensbanen.