Svært høyt nivå på intern fagsamling

13. Januar 2017

Foto: Asplan Viak

Asplan Viaks fagsamling for divisjonen Plan og Arkitektur ble en stor suksess. – Et knakende godt arrangement: Lærerikt, velorganisert og gøy, konkluderer sivilarkitekt MNAL og deltaker, Hanne Jonassen.

Om lag 270 personer fra Plan og Arkitektur var i forrige uke samlet i Oslo. Programmet var komplekst med en rekke ulike temaer fordelt på store og små sesjoner.  
 

– Jeg er veldig stolt over at vi lykkes så godt i å skape en stor arena for faglig diskusjon på tvers av avdelinger og geografi. Vi lykkes også med å holde et høyt nivå og å bygge stolthet. Gjennom hele dagen, inkludert den sosiale delen på kvelden, ble faglige utfordringer diskutert med høyt engasjement, sier en strålende fornøyd divisjonsleder for Plan og Arkitektur, Lise Eriksen.

                                                                    

Samfunnsbygging

Flere av deltakerne vi snakket med understreket viktigheten av å samles på tvers av fag.
 

- Mange av oss valgte Asplan Viak nettopp for å jobbe tverrfaglig, sier sivilarkitekt Fredrik Barth fra Bergenskontoret.
 

- Innholdet på slike samlinger, med både arkitektur, landskap, urbanisme, plan, samferdsel og analyser, handler rett og slett om samfunnsbygging. Derfor føles denne samlingen viktigere enn noe annet vi har vært på de siste årene.

«Mange av oss valgte Asplan Viak nettopp for å jobbe tverrfaglig »

Sivilarkitekt Fredrik Barth fra Bergenskontoret

Foto: Asplan Viak

Foto: Asplan Viak

Folk som tenker annerledes

Fagdagen beveget seg fra overordnet nivå, hvor for eksempel langsiktige trender ble løftet frem, og ble avsluttet med spissede fagmøter på en rekke ulike temaer.
 

- De interne faglige bidragene holdt svært høy kvalitet, men mange av våre ansatte underviser ved høgskoler og universiteter og er derfor vant til å være foredragsholdere. Fordi vi i tillegg ønsket impulser utenfra, hadde vi med noen utvalgte eksterne foredragsholdere, sier Lise Eriksen.
 

Her bidro blant andre førsteamanuensis Lars Jacob Tynes Pedersen fra NHH og professor Yngve Frøyen fra NTNU.
 

- Det har vært viktig å ivareta det store spennet av interesser og faglige ståsteder som finnes i selskapet. Og at fagdagen i seg selv ikke skal gi alle svarene, men være et grunnlag for videre faglig arbeid, sier arrangementsansvarlig og konferansier, Netten Østberg som er fagdirektør for Plan og Arkitektur.
 

- Jeg syns Lars Jacob Tynes Pedersen formulerte det fint da han sa at det var viktig for ham «…å jobbe sammen med folk som tenker annerledes enn meg selv».

 

Asplan Viaks kvaliteter

Et uttalt mål for samlingen, i tillegg til økt faglig kompetanse, var å bygge faglig stolthet og styrke tverrfagligheten i Asplan Viak.
 

-  Mange mennesker fra flere avdelinger har jobbet med å gi dagen en god profil, atmosfære og praktiske rammer, og ikke minst tatt ansvar for faglig innhold. At alle som ble spurt sa ja til å bidra er ingen selvfølge, men en helt spesiell kvalitet ved Asplan Viak som vi skal være stolte av, sier Østberg.
 

Hun mener vi lyktes godt med å vise hverandre alt det ulike Asplan Viak kan og gjør. Av de vi snakket med var det ulikt svar på hva de tar med seg videre fra fagsamlingen.

 

- For meg var det koplingen mellom sirkulær økonomi, resirkulering og potensialer innen byutvikling og arkitektur som står igjen som det sterkeste. Vi vet kravene som kommer. Vi kjenner de kommende prosessene. Vi er best på energi og miljø. Og det er store og åpenbare markedsmuligheter innen gjenvinning – byutvikling – arkitekturprosjekter. Her kan vi bli en vinner i tiden som kommer, konkluderer Fredrik Barth.