Asplan Viak bidrar til utforming av miljøkalkulator for IKEA

09. Januar 2017

Foto: Ducky AS

«Start hjemme» er IKEAs bidrag for å begrense den globale oppvarmingen ved å redusere utslipp knyttet til hjemmene våre. Asplan Viak har beregnet effekten knyttet til ulike tiltak for varehusgiganten.

 

Asplan Viak har som underleverandør til Ducky AS bidratt til utformingen av en klimakalkulator for Norske husholdninger. Det interaktive verktøyet beregner husholdningens klimafotavtrykk og gir brukeren muligheten til å logge tiltak for å redusere sitt fotavtrykk, samt se den direkte effekten av tiltaket.

Man kan også sette seg mål for på den måten å opparbeide seg nye bærekraftige vaner i hverdagen, samt utfordre andre til å konkurrere seg imellom eller på utfordringer i regi av organisasjoner eller større grupper.
 

Asplan Viak beregner klimaeffekt

Asplan Viaks rolle i prosjektet har vært å beregne klimagassutslipp knyttet til husholdningen og effekten av ulike tiltak. Sammen med forskere fra NTNU har vi valgt ut en håndfull enkle og effektive hverdagstiltak som kan redusere ditt fotavtrykk.
 

Vi har også definert klimamålene i kampanjen slik at de stemmer med FNs klimamål. Asplan Viaks spesialkompetanse innenfor fagfeltet har sørget for at prosjektet er grunnfestet i en solid vitenskapelig basis basert på nyeste tilgjengelige forskning.
 

Kalkulatoren og utfordringsportalen vil bli brukt i forbindelse med IKEAs kampanje «Start hjemme» som lanseres mandag 9. januar.