Viktig doktorgradsavhandling for utvikling av nullenergiboliger

21. Desember 2016
Foto: Asplan Viak

Foto: Asplan Viak

13. desember forsvarte Asplan Viaks Magnar Berge sin avhandling om inneklima i nullenergibygg.


Vår fagansvarlig for bygningsfysikk, Magnar Berge, disputerte sin avhandling "Indoor Climate Quality in High-Performance Dwellings: An Exploration of Measured, Perceived, and Desired Conditions". Berge har vært stipendiat ved ZEB og NTNU.

 

Et bidrag til utvikling
Oppgaven er et viktig bidrag til utvikling av nullenergiboliger og andre typer bærekraftige boliger fordi den undersøker hvordan godt inneklima kan oppnås i boliger med lav energibruk, sier professor Hans Martin Mathisen, som har vært Berges hovedveileder.

 

Omfattende studier
I arbeidet med avhandlingen er det gjennomført en omfattende litteraturstudie, brukerundersøkelser ved hjelp av spørreskjemaer, samt måling av inneklima og bruk av vinduslufting. Resultatene av spørreundersøkelser og målinger er sammenlignet med funn i andre undersøkelser. Det er også gjort nærmere undersøkelser av inneklimaet i ulike rom i boliger.


Vi gratulerer
Hovedveileder har vært professor Hans Martin Mathisen ved Institutt for energi- og prosessteknikk, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, NTNU.

Disputasen ble godkjent og vi gratulerer PhD Magnar Berge!