Asplan Viak utformer grønt kvartal i Kristiansand

15. Desember 2016

Illustrasjon: Asplan Viak

Denne måneden ble det klart at Asplan Viak vant idékonkurransen og skal utforme et nytt kvartal, Marviksletta, i den sentrumsnære bydelen Lund i Kristiansand. Ambisjoner om en grønn bydel ligger klar og skisseprosjektet har oppstart januar 2017.

 

Kristiansand Næringsselskap (KNAS) inviterte tre arkitektmiljøer til idekonkurranse for utvikling av bydelen. Kvartalet er en del av et større utviklingsprosjekt i området, fra industripreget bebyggelse til bolig og næring. For kort tid siden ble det klart at Asplan Viak vant idékonkurransen.

- Vi synes det er tillitsvekkende å nå frem med et konsept hvor de arkitektoniske, urbane og miljømessige kvalitetene har spilt en stor rolle, i tillegg til et grønt og kompakt løsningsforslag, sier en fornøyd avdelingsleder for Arkitektur, Cecilie Bjerke Skjømming.

- For oss er det også viktig å vinne et prosjekt som et første utviklingstrinn i en større områdesatsing, der våre tanker og ideer blir sammenligningsgrunnlag for den videre veksten på Lund, sier sivilarkitekt Sigurd Aanby.

 

«Det er tillitsvekkende å nå frem med et konsept hvor de arkitektoniske, urbane og miljømessige kvalitetene har spilt en stor rolle.»

Cecilie Bjerke Skjømming, avdelingsleder Arkitektur

Situasjonsplan for Marviksletta.

Illustrasjon: Asplan Viak

Harmoniske løsninger

Hovedutfordringen i prosjektet har vært den detaljerte sentrumsplanen og de mange reguleringsbestemmelsene. Det er regulert for næring og kontorarealer på bakkenivå og primært boligformål fra 2. etasje og oppover.

- Vi har vektlagt en tydelig og god integrasjon mellom næring og boligformål, med en målsetting om et attraktivt bakkenivå og levende gater. Hensikten har vært å skape harmoni mellom offentlige og private uterom og attraktive, varierte boliger med bærekraftige løsninger, sier sivilarkitekt MNAL, Liv-Marit Engebu.


Klimavennlig byutvikling

Marviksletta i bydelen Lund er et stort satsningsområde for Kristiansand, som den nye urbane bydelen.
Det er planlagt en utvikling av eldre industriområder over flere kommende tiår, med et uttalt ønske om å nå fremtidens klimautfordringer ved blant annet høy utnyttelse i attraktiv sentrumsnær beliggenhet.

I tråd med kommunens satsningsområder for en velfungerende klimavennlig byutvikling, er hovedkonseptet fremtidsrettet med tydelige ambisjoner.

- Det er blant annet lagt vekt på varig og miljøvennlig materialbruk, vist til oppnåelige mål innenfor passivhusstandard, bruk av sykkel som primært transportmiddel og et større innslag av grønt som estetisk bærende idé til delekultur og kollektive tilbud i felles takhager, sier Aanby.