Klimavennlig områdeutvikling og konseptvalg

15. Desember 2016

Ydalir. Illustrasjon: Asplan Viak

Klima-, energi- og miljøytelse på by- og områdenivå er i fokus som aldri før. Flere aktører ønsker derfor å gjennomføre konseptstudier for å identifisere de beste klima- og energitiltakene for hele utviklingsområder. Enova bidrar med midler til en rekke slike prosjekter.

 

Asplan Viaks Energi- og miljøavdeling bidrar i flere av prosjektene som har mottatt støtte til konseptutredning for områder fra Enova.

 

Kræmer brygge i Tromsø

Kræmer eiendom i Tromsø har fått innvilget støtte fra Enova til å gjennomføre en konseptutredning med mål om å utvikle området Kræmer Brygge i Tromsø til å bli en energieffektiv, miljøvennlig og moderne bydel med størst mulig grad av fornybar energiforsyning. Utredningen omfatter blant annet sjøvannsvarme, grunnvarme og lokal utnyttelse av produsert energi fra solceller med eventuelle lagringsløsninger eller smart utnyttelse av andre aktører på området.

Asplan Viak er engasjert som energirådgiver for å gjennomføre utredningen.

 

6 kjappe om grønn områdeutvikling: – Vi må løfte blikket og tenke helhetlig

 

Teleplanbyen

Teleplan Eiendom AS ønsker å utvikle Teleplanbyen ved Fornebu til en energi- og klimavennlig bydel i Bærum basert på energieffektive bygg, størst mulig andel fornybar energiforsyning og bruk av Smart grid teknologi for blant annet å redusere effekttopper.

Asplan Viak er engasjert som energirådgiver for prosjektet.

 

6 kjappe om grønn områdeutvikling: - Vi går fra gode tanker til gjennomføring

 

Ydalir

Ydalir er et utviklingsområde i Elverum med målsetting om en miljøvennlig utbygging. Området er pilot i ZEN-prosjektet der Asplan Viak er partner.

Formålet med prosjektet er å planlegge et nytt, stort utviklingsområde på en ny måte for å redusere både mobilt og stasjonært energibehov og klimagassutslipp. Utbygging av området skal bli et ZEN, Zero Emission Neighbourhood pilotprosjekt.

Dette skal gjøres ved et overordnet plangrep, utvikle innovative energiløsninger og transportløsninger samt planlegge utbyggingen og materialbruken på en slik måte at klimagassutslippet reduseres betraktelig ift. konvensjonell utbygging. Løsningene som utvikles, skal være økonomisk bærekraftig og sikre høy bokvalitet.

Asplan Viak er engasjert som energirådgiver for Ydalir.

 

6 kjappe om grønn områdeutvikling: – Utredningen er et godt spark i baken