Gyaw Gyaw - en julegave av betydning

15. Desember 2016

Foto: Line Ramstad

Asplan Viak fortsetter en 6 år lang tradisjon med å gi deler av julegaven vår til et bistandsprosjekt som former hus og landsbyer for og med lokalbefolkningen på grensen mellom Thailand og Myanmar.

 

- Det betyr utrolig mye for oss å motta kontinuerlig støtte, slik som vi gjør fra Asplan Viak. At vi kan jobbe jevnt og planlegge for nye prosjekter skaper tillit hos lokalbefolkningen. Dermed når vi stadig nye landsbyer og flere mennesker, forteller Line Ramstad, landskapsarkitekten som grunnla Gyaw Gyaw.

Tidligere i år valgte Asplan Viak ikke bare å forlenge avtalen med bistandsprosjektet for to år til, men også å øke støtten.

- Gyaw Gyaw er for oss et spesielt prosjekt. Gjennom årene har vi sett utallige eksempler på vellykkede bygg som er utformet og ferdigstilt i tett samarbeid mellom lokalbefolkningen, sier Asplan Viaks administrerende direktør, Øyvind Mork.

 

Like verdier

Han mener organisasjonens metoder gjenspeiler Asplan Viaks eget verdigrunnlag.

- Vår erfaring på hjemmebane er at de beste og mest innovative prosjektene er de som utvikles i tett samarbeid med brukerne. Dette er jo Gyaw Gyaw et stjerneeksempel på.

Å ha en langsiktig og stabil støttespiller er et viktig suksesskriterie. 

- For oss er det jo ikke bare det ferdige resultatet som betyr noe. Det å stadig ha prosjekter pågående er et mål i seg selv. At prosjekter sysselsetter mange mennesker, lærer dem om arkitektur, bærekraft og demokrati er vel så viktig som den ferdige bygningen, mener Ramstad.  

«Demokratiske prosesser innlemmes på ulike nivåer i hvert nytt prosjekt og viser at forandringer og forbedringer er mulig. »

Line Ramstad, Gyaw Gyaw

Kler Deh High School. Foto: Line Ramstad

De to første klasserommene sett nedenfra. Dette er fronten som vil omsluttes av de neste fire klasserommene. Foto: Line Ramstad

Unikt samhold

I 2008 reiste vår tidligere kollega, Line Ramstad til landsbyen Noh Bo. Sammen med to andre skulle hun delta i et midlertidig prosjekt som hadde som mål å vise hvordan arkitektur kunne brukes som en del av utviklingsarbeid. Prosjektet ble ferdigstilt etter bare noen måneder, men da de andre nordmennene dro hjem, ble Ramstad værende.

Sammen med de lokale krefter hun hadde arbeidet tett med dannet hun bistandsorganisasjonen Gyaw Gyaw som bygger hus, brønner, toaletter, kjøkken, sovesaler etc. for skoler, barnehjem og andre lokale institusjoner.

At det nå har gått hele åtte år siden hun kom til landsbyen for første gang, har ikke lagt noen demper for Ramstad sin entusiasme for prosjektet – tvert imot. 

- Jeg har vært her lenge nå, men motivasjonen for arbeide med dette har bare alltid vært tilstede. Jeg tror det henger mye sammen med mine kollegaer gjennom mange år. Samholdet og det vi får til gjennom teamarbeid er helt uvurderlig.

 

It takes a village

Kjernegruppen i Gyaw Gyaw utgjør åtte personer, hvor de fleste har vært med siden oppstarten i 2009. Men ved gjennomføring av prosjekter er det et mål å involvere så mange som mulig.

- I januar starter vi for eksempel opp et nytt prosjekt. Vi skal bygge bibliotek og kontorbygning til lærerne på campusen til Kler Deh High School. Da er målet å engasjere 20 – 30 personer fra landsbyen til byggingen.

Skolen er den første videregående skolen i området og er designet og bygget av Gyaw Gyaw- gruppen. Den har vært i drift i to år.

- At såpass mange i landsbyen får jobb gjennom byggeprosjektet gir oss en enorm fordel. I tillegg til å lære bort håndverket får vi også bygd opp et lokalt eierskap til prosjektet. På den måten har vi også mulighet til å så incentiver til hvorfor de skal sende barna sine på skolen, sier Ramstad.

Det at landsbyen har en skole, er nemlig ikke ensbetydende med at de vil sende barna sine dit.

 - Gjennom medvirkningen i prosjektet får vi gradvis bygd opp en forståelse for hvorfor skolegang er viktig. Demokratiske prosesser innlemmes på ulike nivåer i hvert nytt prosjekt og viser at forandringer og forbedringer er mulig.   

 

Gradvis utvikling

Flere spennende prosjekter står på agendaen for organisasjonen i året som kommer.

- Selv om ingen dager her nede er like og det eneste jeg vet om morgenen er at dagen ikke kommer til å forløpe helt som planlagt, er det store bildet utrolig positivt: prosjektet, teamet og landsbyene rundt utvikler seg gradvis, steg for steg, helt i tråd med Gyaw Gyaw-ånden, sier en stolt Line Ramstad.