Asplan Viak planlegger Trondheims nye kollektivknutepunkt

01. Desember 2016

Fra Brattørbrua. Illustrasjon: Asplan Viak / Arkiplan

På Brattøra vil Trondheim Stasjonssenter bidra til en levende bydel og en mer urban situasjon enn i dag. Hensikten med planen er å gi byen et nytt og attraktivt kollektivknutepunkt.

De nærmeste årene vil det reise seg nybygg på mellom 80 000 og 90 000 m2, med fellesterminal for jernbane, buss og hurtigbåt, 500 boliger, handel og kontorer. 

For oppdragsgiver Trondheim Stasjonssenter AS (Trondheim bussterminal, Sør-Trøndelag fylkeskommune, ROM eiendom og Trondheim kommune) har Asplan Viak/Arkiplan utarbeidet forslag til ny reguleringsplan for den delen av Trondheim sentralstasjon som ligger øst for Sjøgangen og trafikkområdet mellom stasjonsområdet og kanalen.

 

«Planen skal bidra til at flere kan arbeide og bo i sentrum og bygge opp under Brattøra som en moderne og attraktiv bydel»

Fra Jernbanebrua. Illustrasjon: Asplan Viak / Arkiplan

Takhager. Illustrasjon: Asplan Viak / Arkiplan

Det legges til rette for ny terminal for jernbane, hurtigbåt og buss. Utviklingen av Trondheim sentralstasjon skal i tillegg bidra til god sentrumsutvikling. Planen skal bidra til at flere kan arbeide og bo i sentrum og bygge opp under Brattøra som en moderne og attraktiv bydel, som henger sammen med Midtbyen og østre bydeler.

Det legges til rette for en mer urban situasjon, med opprustet gate og publikumsrettede funksjoner langs sørfasadene på de nye byggene. Områdene langs Kanalen er attraktive for rekreasjon, og forslaget innebærer løsninger for at solveggen mot kanalen skal kunne brukes mer. Det skal være lett å bevege seg gjennom området både til fots og med sykkel. Over bussterminalen planlegges sykkelparkering med plass til inntil 1500 sykler.

Planforslaget gir en høyere utnytting av eiendommen enn i gjeldende plan. Illustrert prosjekt viser ca. 500 boliger. Boligene ved jernbanestasjonen vil ha kort gangavstand både til Midtbyen og til det nye friområdet på Brattøra. Boligene foreslås utformet som fire kvartaler over terminalen. Mellom disse ligger et offentlig parkareal som i fremtiden kan få en direkte forbindelse mot Rockheim.

- Vi ønsker et kvalitativt godt boligområde. Utfordringer blir støy, støv og sol. Boligene blir liggende tett på byens liv, samtidig skal leilighetene ligge skjermet. De vil få større gårdsrom sammenlignet med de fleste andre kvartaler i byen. Sjette etasje får takhager for alle beboere, forteller arkitekt Leif Arne Skei, som har vært oppdragsleder for prosjektet.

 

Torsdag 1. desember kl. 19 presenteres prosjektet på et åpent møte på Nova kurs- og konferansesenter.

 

 

Kontaktinfo:
Leif Arne Skei

92697159

Leif.arne.skei@arkiplan.no