Velkommen til 40 nye Asplan Viak'ere

10. November 2016

Denne uken deltok flere titalls nyansatte på introduksjonskurs på Gardermoen.

Asplan Viak, som er et av landets største arkitekt- og rådgivningsfirmaer, er i den heldige posisjonen at vi har en jevn økning i antall nyansatte. Hittil i år har Øyvind Mork kunnet ønske velkommen til rundt 80 nye personer.  

- En jevn tilvekst i antall ansatte gjenspeiler det faktum at Asplan Viak er en attraktiv arbeidsgiver. Det er utrolig hyggelig å få anledning til å ønske personlig velkommen til alle nyansatte som til daglig er spredt rundt omkring på ulike kontorer i vårt langstrakte land, sier adm.dir. Øyvind Mork. 

Alle nyansatte i Asplan Viak gjennomgår et introduksjonskurs, der de blir kjent med bedriften, samt våre mål og verdier. Møte med divisjonsdirektørene for Plan og Arkitektur, Bygg og Infrastruktur, administrerende direktør, samt stabsfunksjonene er en viktig del av arrangementet.

Selv om dette var årets siste introduksjonskurs, er planleggingen av neste runde allerede i gang.

- Vi mobiliserer ganske kraftig om dagen. For øyeblikket er det rekrutteringskampanjer på gang fra sør til nord og flere kommer, opplyser Mork.