Nytt verktøy for miljøregnskap for avfallsselskaper

28. Oktober 2016

Norsk Industri har finansiert utviklingen av et nytt verktøy for miljøregnskap for avfalls- og gjenvinningsselskaper. Verktøyet gjør det enkelt å lage miljørapporter for bedrifter, kommuner eller næringslivskunder som ønsker oversikt over miljøregnskapet som følge av at avfallet deres gjenvinnes. Asplan Viak har stått for utviklingsarbeidet.

I verktøyet kan man enkelt legge inn mengder av ulike avfallstyper som sendes til hhv. deponi, material- eller energigjenvinning. I tillegg legges det inn nødvendig logistikk og eventuelt forbruk av strøm eller drivstoff. Det er lagt inn fleksibilitet for å kunne justere på underliggende forutsetninger i regnskapet, som for eksempel strøm-miks, fjernvarmemiks m.m.

 

Enkelt verktøy for miljøregnskap

Løsningen er laget i Simapro Share & Collect, som er en web-basert add-on til LCA-programvaren Simapro. Dette sikrer at det er enkelt å oppdatere løsningen, og at alle brukerne i løsningen bruker samme dataunderlag. Verktøyet vil være tilgjengelig for alle som ønsker tilgang til et enkelt verktøy for å utføre miljøregnskap for avfall og gjenvinning.

Portalen blir tilgjengelig gjennom en abonnementsløsning. Les mer på Norsk Industris hjemmeside eller ta kontakt med kontaktperson i Asplan Viak (se kolonnen for fakta).