Midgardsormen

27. Oktober 2016

Foto: Kjell Einan

Noen ganger skaper arkitektur magiske rom. «Midgardsormen» utenfor Bryne er et slikt eksempel. Mellom himmel og jord svever den eksepsjonelle gangbroen som et bindeledd mellom to turområder – og mellom mytologiens fortid og vår nåtid.

Gangbroen over Frøylandsvatnet utenfor Bryne er navngitt «Midgardsormen» grunnet sin dynamiske og buktende form der den slynger seg lavt over vannoverflaten og knytter sammen Sandtangen og turstiene på vestsiden med Njåskogen på østsiden. Området er det viktigste turområdet i innlandet på Jæren og har et årlig besøk på rundt 600 000 mennesker.

Prosjektet med å bygge en gangbro over Frøylandsvatnet startet opp for 10 år siden. I mai 2016 ble broen med sin sagalike utforming åpnet. Om lag 7 000 mennesker hadde tatt turen til åpningsfesten.

«Arkitektene tilbragte to dager i området for å sanke inspirasjon før de tegnet brua. Det ble lagt stor vekt på at den skulle gli inn i landskapet og i den flotte naturen som omgir vannet.»

Jostein Korsnes, gruppeleder Arkitektur Stavanger

Foto: Kjell Einan

Foto: Kjell Einan

Lek med form

Det var Asplan Viaks arkitekter i Stavanger som fikk i oppdrag av Brynes Vel å utforme en bro for turgåere og syklister. Målet er å gjøre Frøylandsvatnet som turområde enda mer tilgjengelig, øke bruken av området og ikke minst gi området en attraksjon i form av et flott byggverk.

- En gangbro gir mye større muligheter for å leke med form enn for eksempel veibroer. Dette har våre arkitekter brukt for alt det er verdt, sier Asplan Viaks gruppeleder for arkitektur i Stavanger, Jostein Korsnes.

Arkitektene tilbragte to dager i området for å sanke inspirasjon før de tegnet brua. Det ble lagt stor vekt på at den skulle gli inn i landskapet og i den flotte naturen som omgir vannet.

 

Svinger innom vikingetiden

Med en lengde på 230 meter og bredde på 2 meter bukter og svinger Midgardsormen seg tett på vannflaten og løfter seg like før den når land.

- Våre arkitekter i Stavanger har utnyttet muligheten for en fri og konseptuell tilnærming til utforming og resultatet er en bro folk valfarter til, forteller Korsnes.

Broen er oppført med et hovedbæresystem av limtre og den karakteristiske utvendige bueformen er kledd med 33.000 løpemeter smale, liggende bord i upigmentert royal-impregnert furu.

Plasseringen i det vakre kulturlandskapet ved Frøylandsvatnet forankrer det vikinghistoriske navnevalget på broen.

- Broen passerer «Lalandsholmen» hvor myten forteller at Olav Tryggvason ble født, så referansen til norrøn tid er ikke helt tilfeldig, forteller Jostein Korsnes.