Kulturhuset Vega Scene

27. Oktober 2016

Foto: Asplan Viak

Til våren starter det fysiske arbeidet med å fylle opp det gapende tomrommet i Hausmannsgate 28-32 med det som skal bli kulturhuset Vega Scene. For ansvarlig arkitekt fra Asplan Viak, Odd Øverdahl, begynte dette arbeidet for over ti år siden.

- Kulturhuset Vega Scene er utvilsomt en drøm som går i oppfyllelse. Dette er noe jeg har jobbet for i mange år. Det hele startet som et sterkt, privat engasjement basert på behovet for en slik scene, sier en engasjert sivilarkitekt Odd Øverdahl.

Når huset etter planen står ferdig i 2018 vil det blant annet inneholde tre kinosaler, en teatersal, en debattsal, kontorer og foajéarealer.


- En raskt voksende storby trenger små kulturarenaer med tydelig profil. Oslo mangler en uavhengig kino for fiksjons- og dokumentarfilm, samtidig som det er behov for flere arenaer for nye teaterformer. Vega Scene skal bli en åpen og levende møteplass for et kvalitets- og samfunnsengasjert publikum i alle aldre innen film, teater og debatt, sier daglig leder for Vega Scene, Unnur Sande.

«Vega Scene skal bli en åpen og levende møteplass for et kvalitets- og
samfunnsengasjert publikum i alle aldre innen film, teater og debatt.»

Unnur Sande, Daglig leder Vega Scene

Illustrasjon: Asplan Viak

Samlende effekt

Det legges stor vekt på å utvikle kulturhuset som et åpent og inviterende rom for alle. En visjon som skal reflekteres i arkitekturen.

- Huset skal fungere som en del av det offentlige rommet. En møteplass med lav terskel for deltagelse for mennesker fra alle deler av samfunnet. Rent formmessig handler det om å lage et hus med stedstilhørighet og et hus som åpner seg mot omgivelsene og eksponerer innholdet. Vega Scene skal være med på å vitalisere hele området.

Beliggenheten av huset i Husmannskvartalet er i et område mellom ulike bydeler og bytyper.

- Vega Scene er på mange måter en reparasjon av et forsømt område i byen. Huset skal fylle et tomrom i en gate som behøver liv, mennesker og tilbud. I så måte er dette en veldig takknemlig oppgave for en arkitekt, sier Øverdahl.

 

Beskjeden fasade

Asplan Viak bidrar med arkitektur, interiør- og landskapsarkitektur i dette prosjektet.

Teatersalen skal innredes som et fleksibelt teaterrom hvor plassering av scene og publikum kan tilpasses ulike oppsetninger og dramaturgiske idéer. Kinosalene skal ha komfort og teknikk av høyeste klasse for gi optimal filmopplevelse.

Den største utfordringen er å holde byggekostnadene lave. Prislappen er satt til om lag 90 millioner.

- Dette er billig for et kulturbygg, tilpasset en ikke kommersiell aktør. De største kostnadene er knyttet til en kjerne av teknikk og akustikk, noe som overlater et beskjedent budsjett til fasader og interiør. Men når både oppdragsgiver og bruker er innstilt på nytenking, så lar det seg gjøre, sier Odd Øverdahl. 

Beregnet byggestart er våren 2017. Allerede 2018 vil kulturhuset forhåpentligvis kunne åpne dørene for de første gjestene.