Asplan Viak skal prosjektere Råstølen sykehjem

21. Oktober 2016
Direktør Jarle Kvalvik EFU, sivilarkitekt Christian Irgens AsplanViak og avdelingsleder Simon Stevnebø ved HENT Bergen. Foto: EFU v/Kryvi

Direktør Jarle Kvalvik EFU, sivilarkitekt Christian Irgens AsplanViak og avdelingsleder Simon Stevnebø ved HENT Bergen. Foto: EFU v/Kryvi

Sivilarkitekt Christian Irgens som har fulgt og utviklet prosjektet fra skisseprosjekt-stadiet, skal nå også prosjektere det fremtidsrettede sykehjemmet sammen med HENT AS.

Da Asplan Viak startet skisseprosjektet for Råstølen sykehjem, uttrykte kommunen et ønske om å bygge noe man ikke hadde sett før, både når det gjaldt organisering, planløsning og tilpasning til de gamle. Underveis foreslo vi også å lage et alternativ i tre og utviklet det samtidig med normalprosjektet. Dette med støtte fra Innovasjon Norge og kommunen selv.

- Løsningen ut i totalentreprisemarkedet ble to komplette tilbudsgrunnlag der trealternativet ikke nådde helt opp, sier Irgens. 

Asplan Viaks arkitekter i Bergen hadde utfordret kommunen ved å utarbeide to prosjektforslag; ett med en konvensjonell konstruksjon basert på stål og betong, og ett som utforsket mulighetene ved bruk av tre og massivt tre i bærende konstruksjoner og overflater. Resultatet, tross alt, ble en god oversikt over kostnader og CO2 avtrykket til de to ulike konstruksjonene med samme planløsning og tegningsgrunnlag.

-Vi har gjort et stykke utviklingsarbeid som gir oss troen på at de helhetlige miljøløsningene vi har utviklet om ikke lenge blir like selvfølgelig som det bransjen pr i dag kjenner til best og som her lokalt kom best ut prismessig, sier Irgens.

Det var en meget fornøyd arkitekt som i går påtok seg prosjekteringsansvaret for arkitektur og integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB).

Redusert institusjonspreg

- Med Asplan Viaks erfaring og kompetanse på institusjonbygg og eldreomsorg har vi i samarbeid med kommunes fagpersoner utviklet et sykehjem som vi mener vil øke trivselen og gleden for både eldre og ansatte. Overbygget uterom, takhager og generøse fellesrom, lys og luft preger løsningen.

Arkitektene ønsker å vise hvordan fremtidens sykehjem kan se ut, både med tanke på organisering, planløsning og tilrettelegging for eldre.

Å ivareta alle hensyn som bør inkluderes ved prosjektering av et sykehjem, krever rådgivere med en spesiell forståelse for brukerne og de ansatte.

-Det har vært en målsetting å redusere institusjonspreget ved å unngå lukkede, mørke korridorer, samt skape gode og hyggelige omgivelser for ansatte og besøkende sier Irgens.