Rygge ungdomsskole

12. Oktober 2016

Samlingssted for aktiv bruk. Foto: Asplan Viak

Asplan Viak har hatt ansvar for arkitektur samt energi og miljø i det flerfunksjonelle praktbygget, som ble offisielt åpent i dag.

Den helt nye Rygge ungdomsskole er på 11 000 kvadratmeter har kapasitet til 720 elever og 70 ansatte. I tillegg inkluderer bygget en flerbrukshall og et skole- og folkebibliotek. Skolen er bygget som passivhus. Energiforsyningen skjer med med varmepumpe fra borebrønner.

Kjerneverdier

Den tre etasjes skolen har vært åpen for elever fra august i år. Bygget tar sikte på å inspirere elver og ansatte til aktiv bruk. Konseptet bygger på tett samsvar mellom inne- og utefunksjoner. Ideen er basert på åpenhet, oversiktlighet og klare, enkle orienteringsprinsipper.

Undervisningsareal og flerbrukshall i ytterkantene samler seg om en indre kjerne. Dette indre rommet er et felles samlingssted for elever og lærere, og omfatter foruten aulaen både amfi, kantine, bibliotek og kommunikasjonsareal.

For den utvendige fasaden har Asplan Viak satset på materialer med lave vedlikeholdskostnader. Murverk med innslag av store glassområder gir generøst med dagslys.

Åpent konsept over flere etasjer. Foto: Asplan Viak