- Mer blått i det grønne skiftet

28. September 2016
Fra venstre Giambattista Zaccariotto, Janicke Ramfjord Egeberg, Kim Haukeland Paus og Rune Skeie. Foto: Hanne Jonassen

Fra venstre Giambattista Zaccariotto, Janicke Ramfjord Egeberg, Kim Haukeland Paus og Rune Skeie. Foto: Hanne Jonassen

I bilaget "Infrastruktur" i Aftenposten kan du denne uken lese mer om hvorfor Asplan Viaks ekspertise på overvannshåndtering mener vann er premissleverandør for fremtidens urbane landskap.

- Byutviklingen må baseres på landskapets premisser og ikke omvendt, sier landkapsarkitekt Rune Skeie. 

Bærekraftig utnytting av overvann forutsetter en helhetlig og tverrfaglig planlegging fra tidlig fase til ferdig prosjekt. Er disse faktorene på plass kan vannet gå fra utfordring til ressurs. 

Les mer i Aftenpostens bilag om hvorfor Asplan Viaks overvannseksperter mener det grønne skiftet må bli mer blått: 

Et blågrønt skifte

Overvann som nyttig ressurs i urbant landskap