Lekent landskap på nye Eiganes skole

19. September 2016

Foto: Asplan Viak

Som første skole i Stavanger med BREEAM NOR sertifiseringen «Very Good», åpnet Eiganes skole i forrige uke. Asplan Viaks Kristina Hillnhütter er fagansvarlig landskapsarkitekt for prosjektet og svært fornøyd med det endelige resultatet.

- Ja, jeg er virkelig fornøyd både med prosessen og resultatet. Fra et nedslitt, uinspirerende sted omkranset av forfalne bygninger, har dette blitt et sted hvor folk vil oppholde seg, leke, undervises og trives, sier landskapsarkitekten.

Landskapsavdelingen vår i Stavanger har vært ansvarlig for prosjektering av utomhusanlegget. Nybygget for Eiganes skole består av tre virksomheter som samlokaliseres i et bygg: Eiganes barneskole, den Franske skolen og et nytt nærmiljøsenter. Om lag 500 elever og 80 lærere vil ha sitt daglige tilholdssted her, i tillegg til de som benytter seg av nærmiljøsenteret.

På lag med brukerne

Fordi prosjektet var underlagt strenge BREEAM-krav ble det tidlig i prosessen lagt stor vekt på miljø og brukermedvirkning.

- Fokus har siden tidlig i planleggingsfase vært rettet mot miljøriktig og bærekraftig prosjektering. I tillegg har brukermedvirkningen vært sterk. Flere møter med rektorer og involvering av barn og lærere har blant annet ført til spennende fargevalg, urtebed og insekthotell og gjenbruk av en gammel vannpumpe, forteller Hillnhütter.

Den største utfordringen har muligens vært å få plass til alt som skal inn i et slikt område.

- Det har vært viktig å skape variasjon, siden det er mange forskjellige brukere og behov som skal tilfredsstilles. God og jevn dialog med rektor, byggherre og arkitekt har vært nøkkelen til at alt vi hadde planlagt ble realisert, mener landskapsarkitekten.

Foto: Asplan Viak

Foto: Asplan Viak