1 500 båtplasser eller 1 300 boliger i Bestumkilen?

13. September 2016

Parkallmenningen. Illustrasjon: Asplan Viak

En mulighetsstudie fra Asplan Viak viser at det er et potensial for 1300 nye boliger med rause grøntarealer på båtopplagstomten innerst i Bestumkilen på Skøyen.

Oslo kommune ved Plan og bygningsetaten har igangsatt en prosess med områderegulering av Skøyen. Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) er grunneier av båtopplagstomta som ligger ut mot Bestumkilen. I tillegg eier Statsbygg et område mot Hengsåsen på Bygdøy.

Som et innspill til den pågående områdereguleringsprosessen har Asplan Viak hatt i oppdrag å utarbeide en mulighetsstudie som viser potensialet for byutvikling på den eksisterende båtopplagstomta.

Full utnyttelse av blå-grønne kvaliteter

Studien viser at det er et potensial for 1300 nye boliger i området samtidig som det er plass til rause grøntarealer langs Hoffselva og generøse byrom mot sjøen. Studien har hatt stort fokus på å utnytte stedets potensial for grønne og blå kvaliteter og følger FN’s anbefalinger om tetthet og gode by- og uterom, slik de er definert i «Uterom i tett by»-prosjektet som Asplan Viak utarbeidet for Bergen kommune i samarbeid med Spacescape i 2015.