Inkluderende design tar Asplan Viak til Design Biennale

07. September 2016
Olav Kyrres plass, St. Olavs hospital. Foto: Asplan Viak AS

Olav Kyrres plass, St. Olavs hospital. Foto: Asplan Viak AS

Når London Design Biennale arrangeres for aller første gang, er noen av Norges fremste prosjekter innen inkluderende design og nyskaping representert. Asplan Viak har bidratt med flere fag i de tre prosjektene som er valgt ut som hovedprosjekt: St.Olavs Hospital, Bybanen i Bergen og Høgskolen i Bergen.

Hele 37 land deltar når London Design Biennale arrangeres i september med temaet «Design by Utopia». Den norske delen av utstillingen presenterer prosjekter som illustrerer verdien av en brukerfokusert og inkluderende utviklingsprosess. Tre prosjekter er valgt ut som hovedprosjekter og Asplan Viak har vært involvert i samtlige.

- Vi har bidratt med fagene landskapsarkitektur, trafikk, samt veg og VA-prosjektering. Universell utforming har stått høyt på dagsorden i alle prosjektene og resultatet har blitt anlegg av høy kvalitet som er tilgjengelige og brukervennlige for alle, sier avdelingsleder for landskap, Lisbet Haug.

Utmerket universell utforming

Alle de tre hovedprosjektene ble i 2015 tildelt «Innovasjonsprisen for universell utforming» i ulike kategorier. St. Olavs hospital mottok også hovedprisen.
Slik ble prosjektene omtalt i forbindelse med Innovasjonsprisen 2015: 

St. Olavs Hospital 
«Det unike med St. Olavs Hospital er at de har satt brukeren i sentrum for absolutt alt. Hensynet til pasienten, pårørende, ansatte og studenter har bestemt alt fra utformingen av bydelen og bygningsmassen, helt ned til den enkelte sengepost. Det er en prestasjon at man har klart å beholde et helhetlig brukerfokus i dette enorme prosjektet gjennom 15 år, sier Knut Hovland. Han er både juryleder og kategorileder for arkitektur».

Bybanen i Bergen 
«Dette er det første baneanlegget i Norge som er universelt utformet på en helhetlig måte. Bybanen er et modig, innovativt prosjekt i norsk målestokk. Den tilbyr en transportløsning som alle kan bruke på likeverdig vis. Bybanen har oppfylt ambisjonen om å bli bergensernes foretrukne offentlige transportmiddel, sier Nina Tøgard, kategorileder for transport i juryen».

Høgskolen i Bergen
“Ved høgskolens anlegg på Kronstad i Bergen er den universelle utforming så godt tilrettelagt at flere studenter nå bruker skolen aktivt også utenom vanlig skoletid. Møbler og innredning, belysning og materialer brukes på gjennomtenkt og variert vis. Kombinasjonen av nytt og gammelt er håndtert på en god måte, og resultatet er en skole som innbyr til sosiale aktiviteter og lystbetont læring, sier professor ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Dave Vikøren»

Universell utforming ved St. Olavs Hospital. Foto: Trond Heggem