Lederskap i fokus hos Asplan Viak

06. September 2016

Lederutviklingseminar på Gardermoen for Asplan Viaks gruppe-, divisjon- og konsernledelse. Foto: Asplan Viak

I forrige uke var mer enn 100 ledere i Asplan Viak samlet til utviklingseminar under temaet "Godt lederskap".

Samlingen på Gardermoen markerte starten på et lengre lederutviklingsløp, hvor målet er å se nærmere på hvordan vi kan skape, utøve og nyttiggjøre en god ledelse.

- Dette er et forsøk på å gi Asplan Viaks ledere påfyll, ballast og trygghet i sitt lederskap. Det handler om å bygge kultur, samhold og felles verdier. God ledelse handler alltid om samarbeid. Et felles mål og en felles drøm skaper utrolig kraft, sa konsernsjef Øyvind Mork innledningsvis.

Sterkt engasjement

Samlingen fortsatte med gruppearbeid og diskusjoner. Refleksjoner rundt lederskap og hvordan dette kan utøves på en måte som ivaretar vårt mangfold, kultur og særpreg i det daglige, samtidig som vi skaper gode resultater og høy trivsel, vekket et sterkt engasjement.

- Ledelse handler blant annet om å skape energi. Derfor er det en stor glede og oppleve et så høyt engasjement rundt våre utfordringer. Sammen skal vi bygge det firmaet vi ønsker å jobbe i fremover, sier Øyvind Mork.

Flere av våre avdelings- og gruppeledere holdt innlegg underveis i programmet. Deriblant gruppeleder for arkitektur i Bergen, Christian Irgens, som var fornøyd med den første samlingen.

- Dette var en flott og givende dag med kjernestoff og samhandling. At vår «ledelsesgjerning» ble uttrykt så enkelt som Le-Del-Se, synes jeg var genialt, sier Irgens.

 

Engasjert konsernledelse. Fv.: Øyvind Mork, Margaret Ohldieck, Vibeke Rørvik, Lise Eriksen, Randi Svånå og Roger Blekkan. Foto: Asplan Viak