Olav Hauge får medalje for lang og tro tjeneste

05. September 2016
Jubilaten Olav Hauge. Foto: Asplan Viak

Jubilaten Olav Hauge. Foto: Asplan Viak

Gjennom sine 30 år i Asplan Viak har Hauge hatt mange ulike roller i selskapet. Han har vært konsulent, avdelingsleder, leder for Asplan Viak Stavanger, som den gang var eget selskap, og internasjonal direktør. De siste årene har Hauge vært tilknyttet Internasjonal virksomhet som Regional Manager i Abu Dhabi.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel tildeler Medaljen for å synliggjøre og verdsette menneskers innsats i arbeidslivet. Olav Hauge har siden han begynte sitt virke på Stavangerkontoret i 1986, virkelig vært med på å prege selskapet.  

Hauge er født i Trondheim, vokst opp på Røa i Oslo, men slo seg etter hvert ned i Stavanger. Han har bakgrunn som sivilingeniør, og samferdselsutredninger har vært hans hovedområde. Likevel kan det trygt sies at Hauge har prøvd seg på det meste disse årene, alt fra utredninger om Barents-samarbeidet til masterplan i Oman.

Uredd optimist

Hauge kjennetegnes av en ustoppelig energi og reiser verden rundt og bruker selv den minste anledning til å arbeide med tilbud, ferdigstille rapporter eller lete etter utlysninger. Han har opparbeidet seg utstrakt internasjonal erfaring fra tiden som internasjonal direktør i Asplan Viak. På tross av en noe beskjeden og stillfaren framtoning, er Hauge totalt uredd når det gjelder å jobbe i risikoområder. Muligens skyldes dette at han er en grunnleggende optimist som bruker lite energi på problemer og desto mer på muligheter.

Vi takker Olav Hauge for en fantastisk innsats gjennom 30 år i Asplan Viak, og gratulerer med en usedvanlig velfortjent medalje!