Våre to nye kontorer på Sunnmøre er offisielt åpnet

28. Juni 2016
Divisjonsdirektør for Bygg og Infrastruktur, Roger Blekkan, fikk æren av å åpne kontoret i Ålesund. Foto: Asplan Viak

Divisjonsdirektør for Bygg og Infrastruktur, Roger Blekkan, fikk æren av å åpne kontoret i Ålesund. Foto: Asplan Viak

Asplan Viak-familien er utvidet med kontorer på Ørsta og i Ålesund.

Med de nye kontorene vil våre kunder på Sunnmøre nå få enda bedre tilgang til Asplan Viaks tjenester.

- Høy aktivitet i denne regionen har gjort at vi lenge har vurdert det som gunstig å etablere kontorsted her. Det er imidlertid alltid avgjørende å få med seg dyktige fagfolk. Det har vi nå funnet. Når dette nå er på plass, endte vi opp med to kontorer, noe vi mener vil vise seg svært fordelaktig for våre oppdragsgivere. Vår tverrfaglige kompetanse får med dette en sterk, lokal forankring på Sunnmøre, sier adm. dir. Øyvind Mork.

De nye kontorene sikrer god lokalkunnskap og etterspurt bredde- og spisskompetanse. Lokal tilstedeværelse sikrer den nødvendige nærhet mellom kunde og rådgiver som trengs for å følge opp alle fasene av et prosjekt - fra planlegging til realisering.

Styrker distriktet

Etablering av kontorene Ørsta og Ålesund gjør at vi kan tilby våre dyktige medarbeidere lokale arbeidsplasser på Sunnmøre. Dermed beholder vi kompetansen i vårt fylke og våre ansatte slipper pendling. Dette vil bidra til økt miljøgevinst og vekst i distriktet.

I Møre og Romsdal har vi fra før vårt kontor i Molde. Her har vi vært etablert i 45 år og har i disse årene hatt oppdrag over hele fylket. Kontorene Ørsta, Ålesund og Molde vil ha tett samarbeid og vil kunne hente inn kompetanse og kapasitet etter behov – både fra hverandre, men også fra Asplan Viak nasjonalt.
 

Ordfører Stein Aam åpnet Ørsta-kontoret. Foto: Asplan Viak.