Solsamarbeid mot nye høyder

21. Juni 2016

Asplan Viak er med på utviklingen av norsk solenerginæring. Foto: Chris Aadland

Solenergiklyngen, hvor Asplan Viak er partner, har oppnådd status som næringsklynge gjennom Arena-programmet til Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Det innebærer offentlig støtte til å styrke samarbeid og utvikling av norsk solenerginæring.

Av totalt 53 skissesøknader, oppnådde 3 status som næringsklynge. En av dem var Solenergiklyngen, som lykkes med å få godkjent sin søknad på første forsøk. Bak søknaden står en samlet solindustri med leverandører, entreprenører, rådgivere, forskningsmiljøer, kommuner og utdanningsinstitusjoner. 

Offentlig støtte

Status som næringsklynge betyr offentlig støtte til å utvikle solenerginæringen. Klyngene som inngår i prosjektet får mellom 1,5 til 3 millioner kroner årlig og beløpet må matches med midler eller egeninnsats fra bedriftspartnerne. Formålet er å stimulere til økt innovasjon og styrket konkurranseevne basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU- og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører.

Asplan Viaks leder for miljø- og samfunnsansvar, Bente Haukland Næss, går inn som styremedlem i gruppen.

- Som partner og styremedlem i en offisiell næringsklynge med arenastatus, vil vi oppnå økt gjennomslagskraft i det arbeidet Asplan Viak gjør. I en tid hvor det grønne skiftet akselererer betydelig, vil solenergi være en nøkkelteknologi for en bærekraftig samfunnsutvikling, sier Næss.

 

 

 

 

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner overrakte prosjektledet Trine Kopstad Berentsen sertifikatet som beviser at Solenergiklyngen er tatt opp som nytt Arena-prosjekt. Med på seremonien var også (f.v.) statssekretær Dilek Ayhan i Nærings- og Fiskeridepartementet, Thor Christian Tuv fra Fusen, Bjørn Thorud fra Multiconsult, Bente Haukland Næss fra Asplan Viak, Josefine Selj fra IFE, Sven Røst fra Scatec, Peter Bernhard fra Asplan Viak og Stein Christensen fra Multiconsult. Foto: Tom Hansen

Barrierer for bransjen

Trine Kopstad Berentsen i OREEC er prosjektleder. Hun peker på flere umiddelbare utfordringer. Blant annet EUs bygningsenergidirektiv som krever at alle nybygg fra og med 2020 skal være «nesten nullenergibygg».

– Solenergi vil være en nøkkelteknologi, men Norge er ikke godt nok rustet til å håndtere denne sterke veksten som er ventet. Vi trenger å få på plass en nasjonal strategi for solenergi.  Vi trenger også vi å få på plass et felles regelverk eller sertifisering for solenergianlegg, Dette kan Solklyngen bidra til, sier hun.

Berentsen mener dette er helt avgjørende for å sikre den nødvendige kompetansebyggingen.

– Vi har en stor jobb å gjøre med kompetanseheving over hele verdikjeden. Det er nok en av de største barrierene for bransjen i dag, mener hun.