Medalje for 30 år i Asplan Viak

17. Juni 2016
Jubilanten Bjørn Egil Male. Foto: Asplan Viak

Jubilanten Bjørn Egil Male. Foto: Asplan Viak

1. juni var det høytidelig overrekkelse av Medaljen for lang og tro tjeneste til Kvalitetsleder Bjørn Egil Male på Trondheimskontoret.

Medaljen for lang og tro tjeneste er en unik utmerkelse med lange tradisjoner, og er tildelt helt siden 1888. Det Kongelige Selskap for Norges Vel tildeler Medaljen for å synliggjøre og verdsette menneskers innsats i arbeidslivet.

Bjørn Egil Male er utdannet bygningsingeniør fra NTNU med fokus på By- og regionplanlegging og Regional økonomi. Han har tidligere arbeidserfaring fra byplanforskning, fylkeskommune, kommune og undervisning ved NTNU. I Asplan Viak har han jobbet mye med konsekvensutredninger, oversiktsplanlegging, samferdselsutredninger og samfunnsanalyser. Han er RIF-godkjent rådgiver i Samferdselsteknikk og arealplanlegging. Fra 2007 har han vært Kvalitetsleder for Asplan Viak AS. Han er også fast sensor ved Institutt for byforming og planlegging, NTNU.

Vi takker Bjørn Egil for innsatsen i alle disse årene og gratulerer med velfortjent medalje!