30 år i Asplan Viak

13. Juni 2016
Fra venstre: Øyvind Mork, Adm. dir., Mette Skarpaas, landskapsarkitekt og Aasne Haug, gruppeleder Plan og urbanisme/Kontorleder Sandvika.

Fra venstre: Øyvind Mork, Adm. dir., Mette Skarpaas, landskapsarkitekt og Aasne Haug, gruppeleder Plan og urbanisme/Kontorleder Sandvika.

1. juni var det høytidelig overrekkelse av Medaljen for lang og tro tjeneste til landskapsarkitekt Mette Skarpaas ved avdeling Plan og urbanisme på Sandvika-kontoret.

Medaljen for lang og tro tjeneste er en unik utmerkelse med lange tradisjoner, og er tildelt helt siden 1888. Det Kongelige Selskap for Norges Vel tildeler Medaljen for å synliggjøre og verdsette menneskers innsats i arbeidslivet.

Mette Skarpaas er utdannet landskapsarkitekt. Hun har omfattende erfaring fra løsningsutvikling, konsekvensutredninger og planprosesser med vekt på komplekse infrastrukturanlegg som vei/jernbane, friluftslivsanlegg og masseuttak. 

Vi takker Mette for innsatsen i alle disse årene og gratulerer med velfortjent medalje!