Bærekraftig byutvikling på timeplanen

10. Juni 2016
Trond Berget underviser elevene om sykkelplanlegging. Foto: Asplan Viak

Trond Berget underviser elevene om sykkelplanlegging. Foto: Asplan Viak

På Valler videregående skole i Bærum har elevene i første klasse en tredagers kreativ workshop der de skal lære seg kreative metoder og kompetanse bl.a. innenfor byutvikling og hvordan skape gode byer.

Asplan Viak har bidratt med opplegg og undervisning innenfor temaene bærekraftig by, med spesielt fokus på sykkelplanlegging og overvannshåndtering. Trond Berget (Analyse og utredning) og Kim Haukeland Paus (Vann og miljø) bidro med undervisning, og Aasne Haug (Plan og urbanisme) var med å tilrettelegge og gjennomføre kompetansedagen. Elevene har vært på befaring der de har lært seg å gjenkjenne tegn på god og dårlig byplanlegging, samt at de selv har kartlagt sine opplevelser av ulike aspekter av byen.