Asplan Viak former Tromsø

03. Juni 2016

Sigrid Rasmussen planlegger for 4.500 nye Tromsø-boliger. Foto: Ronald Johansen /iTromsø

Asplan Viak er involvert i utforming av reguleringsplaner som til sammen legger til rette for 4.500 boenheter. Nok til å dekke Tromsøs boligbehov i flere år fremover.

På oppdrag fra offentlige- og private grunneiere utarbeider Asplan Viak reguleringsplaner flere steder i Tromsø. Planarbeidet omfatter hele 4.500 boliger i Nord-Norges største by.  

- Vi er egentlig over alt. Det er god spredning på boligprosjektene, sier vår sivilarkitekt og byplanlegger, Sigrid Rasmussen til iTromsø.

Tromsøs befolkning har vokst merkbart de siste årene, og det er underskudd på boliger på øya og områdene rundt. Når Asplan Viaks planer for byen realiseres, vil de trolig dekke byens boligbehov for flere år fremover.

 

Tror på sentrum

I forrige uke deltok Rasmussen fra talerstolen på byutviklingskveld. Rundt 300 personer deltok for å debattere hvordan Tromsø skal formes fremover.

– Byfortetning er et mål, men i tillegg vil jeg fremheve noe jeg har tro på, nemlig sentrum. Det er viktig å bygge flere boliger der. Det er det viktigste knutepunktet i Tromsø, det er mye arbeidsplasser der, og det er et område hvor alle kan bo. Men vi må tenke nytt, mener Rasmussen.
Hun foreslår blant annet etablering av et fond som gjør det mulig å investere i de offentlige byrommene i sentrum.

Byplanleggeren mener det bør bygges på begge sider av Tromsøysundet, slik at en effektiv bussring og båttrafikk på tvers av sundet blir muliggjort. I tillegg nevner hun fortetting i bydelssentre og langs markagrensa som viktige satsingsområder.

 

«Vi har lyttet til barna - etter at elevene og skolen ble tatt med på råd, ble planene endret.»

Sivilarkitekt og byplanlegger, Sigrid Rasmussen

Byplanlegger på Tromsø-kontoret, Sigrid Rasmussen. Foto: Asplan Viak

Lekende brukermedvirkning

Tilrettelegging for boligbygging er en tid- og ressurskrevende prosess. Ett av prosjektene, Skjelnan, har pågått siden 2002. Her har elvene ved Skjelnan skole, som grenser til det planlagte boligområdet, vært med i planprosessen.

- Vi hadde et møte med elevene for å finne ut hvor de leker og hva som er viktig for dem. Vi har lyttet til barna og etter at elevene og skolen ble tatt med på råd, ble planene endret, forteller Rasmussen.

 

Et blikk fremover

I tillegg til tett boligbygging mener Rasmussen at det viktigste satstingsområdet fremover for Tromsø, er at byen får på plass en bymiljøavtale med staten, slik at det kan bygges massivt med gang- og sykkelveier samt tilrettelegges for buss.

- Byrådet i Tromsø har nylig vedtatt å innføre bompenger, og dette danner grunnlag for en slik avtale. Grønn infrastruktur er avgjørende for å få byen til fungere på en god måte.