Stålkontroll på miljø hos Celsa

31. Mai 2016

Foto: Celsa Nordic

Norsk industri er underlagt strenge nasjonale miljøkrav, som i dag ikke nødvendigvis gir noen konkurransefortrinn. For å legge til rette for en mer bærekraftig industri må miljøytelser bli en differensierende faktor i anskaffelsesprosessen, mener Celsa.

En av Asplan Viaks kunder, armeringsstålprodusenten «Celsa armeringsstål» i Mo i Rana, har i en årrekke jobbet iherdig for å redusere sin miljøpåvirkning.

 

Miljø som konkurransefortrinn

Johan Söderqvist, bærekrafts- og forretningsutviklingssjef i Celsa Nordic, mener det bør tilrettelegges for en vurdering av en bedrifts klimaytelser i offentlige anskaffelser.

- I dag møtes norsk industri med særkrav til miljøytelser som ikke blir hensyntatt i den offentlige anskaffelsesprosessen. I fremtiden ser vi at miljøkrav i anskaffelsesprosessen faktisk kan skape muligheter for en differensiering som vil gi oss konkurransefortrinn i et internasjonalt marked.

«I fremtiden ser vi at miljøkrav i anskaffelsesprosessen faktisk kan skape muligheter for en differensiering som vil gi oss konkurransefortrinn i et internasjonalt marked.»

Johan Söderqvist, bærekrafts- og forretningsutviklingssjef i Celsa Nordic

Johan Sõderqvist. Foto: Celsa Nordic

På stålverket i Mo i Rana blir skrapstål fra mange ulike kilder, gjenvunnet til nytt armeringsstål i en prosess som stadig forbedrer miljø- og energiytelse. I følge Söderqvist spiller nettopp en kontinuerlig forbedring av miljøytelsen en stor rolle i deres forretningsstrategi.

- I tillegg til en endring av rammekravene til miljø i anskaffelsesprosessen, ligger den tradisjonelle industriens forretningsmuligheter i «det grønne skiftet» først og fremst i kostnadsbesparelser og muligheten til å få støtte til ulønnsomme tiltak.

 

Grønn forretningsstrategi

Celsa utarbeidet sin første miljøvaredeklarasjon (EPD) allerede i 2010. De er et av få stålverk som renser og måler egne kvikksølvutslippene. En rekke energieffektiviseringstiltak er også gjennomført i bedriften, blant annet gjennomføres et prosjekt med støtte fra Enova der potensialet er å spare rundt 30 GWh i året.

- Det er både myndighetspålegg og et ønske om å bli mer konkurransedyktig som har vært driveren for de mange miljøprosjektene våre. I tillegg til en markedsføring av bedriften som grønn, både mot markedet og som arbeidsplass.

I følge Söderqvist er dårlig kortsiktig lønnsomhet og mangel på markedskrav de største motkreftene mot en lønnsom, grønn forretningsstrategi i norsk industri.

- Livsløpsperspektivet må inn i den offentlige anskaffelsesprosessen. På den måten kan det offentlige legge til rette for en utvikling mot renere industri og bedre miljøprestasjon – uten at industrien flagger ut produksjonen til andre land.