Plussenergihus + Hydrogenbil = sant!

31. Mai 2016

Først i verden med hydrogen fra energipositivt kontorbygg / Illustrasjon: Asplan Viak

Hvordan kan miljøverstingene bil og hus bli en del av den grønne løsningen som får miljøregnestykket til å gå i pluss?

Tidligere slapp de som bygget hus å tenke noe særlig på klodens klima. Valgene besto mest i avgjørelser om form og fasong. At huset skulle varme oss om vinteren løste vi enkelt ved å bygge store sikringsskap og henge opp panelovner her og der. 

I dag må de som bygger hus tenke nøye over klodens klima, slik at de nye husene ikke bidrar til å endre det så mye. 

«Kanskje overskuddsenergien fra huset vårt kan brukes som drivstoff til bilen vi kjører?»

Totalt energiforbruk [ kWh/m²] med punkter for hver måleravlesning. Illustrasjon: Asplan Viak

Hus i pluss

Mens hus tradisjonelt har vært ensbetydende med store energisluk, har du i dag muligheten til å bygge deg et hus som faktisk produserer energi. Det krever riktignok en betydelig investering i ulike former teknologi, men ved å utnytte solenergi, grunnvarme eller vindenergi er dette fullt mulig. Og når energiproduksjonen over ett år er større enn forbruket, da har du fått deg et plusshus.

Mens vi i vintermørket muligens behøver påfyll av energi, vil huset store deler av året produsere mer energi enn vi trenger. Da må vi kvitte oss med energi (strøm) på en eller annen måte. En nærliggende løsning er å selge den via el-nettet til andre forbrukere. Eller man kan tenke nytt. Kanskje overskuddsenergien fra huset vårt kan brukes som drivstoff til bilen vi kjører?

 

Grønn kjempe

Hovedkontoret vårt i Sandvika, Powerhouse, produserte  i 2015 et overskudd på drøyt 80 000 kWh, som ble solgt videre via strømnettet.Vi har med andre ord utviklet solceller og vindkraft som er et realistisk alternativ for fornybar elektrisitet. Men produksjonen av vind- og solkraft klaffer ikke alltid helt med når vi har bruk for overskuddsenergien. Derfor må vi utvikle teknologi som ivaretar energilagring.

Solcelleanlegget på Powerhouse har i så måte vist seg å være strategisk plassert for nytenking rundt energilagring og -bruk. Beliggenheten, ved en av landets mest trafikkerte strekninger hvor E16 og E18 krysser hverandre, blir nå utgangspunktet for en grønn symbiose mellom hus og bil.

Nylig signerte Entra og Uno X en avtale om bygging av en hydrogen fyllestasjon, hvor overskuddet av solstrøm fra «Powerhouse» blir råstoff for hydrogenproduksjon. En avtale som tydelig demonstrerer hvordan fornybar energi kan erstatte fossilt drivstoff. Dette prosjektet viser oss at plusshus kan tjene både oss mennesker og jordas miljø fremover.

Politikerne snakker ustanselig om det «grønne skiftet». Men de er ikke like flinke til å gi dette uttrykket innhold. Blant kjempetrær og motorvei på Kjørbo er man i gang med å skifte til «grønt». Helt konkret. Takket være plusshus og hydrogen.