Asplan Viak satser på tverrfaglighet

20. Mai 2016
Øyvind Mork, administrerende direktør i Asplan Viak. Foto: Jan Ung

Øyvind Mork, administrerende direktør i Asplan Viak. Foto: Jan Ung

Asplan Viak skal styrke firmaets ledende posisjon innen tverrfaglige prosjekter, og endrer derfor selskapets organisasjonsstruktur.

- Samarbeid på tvers av fagdisipliner utgjør selve ryggraden i Asplan Viak og er vårt største konkurransefortrinn. Den nye organisasjonsmodellen vil gjøre at kundene møter tverrfagligheten vår gjennom en enda mer effektiv organisasjon, sier adm. dir. Øyvind Mork.

Før omorganiseringen var Asplan Viak organisert i de fem virksomhetsområdene Plan og Analyse, Arkitektur og Landskap, Bygg og Installasjoner, Samferdsel Infrastruktur samt Vann og Miljø. Disse slåes sammen til to divisjoner: Plan og Arkitektur og Bygg og Infrastruktur. Samtidig reduseres antall stabsenheter fra fire til tre.

- Markedet for våre tjenester er i rask endring og det er stor konkurranse mellom aktørene. Våre kunder ønsker høy grad av tverrfaglighet og optimal ressursbruk i prosjektene. Med den nye organiseringen vil dette sikre økt fokus på begge deler. Jeg ser frem til å lede et selskap som er organisert for fremtiden. Sammen skal vi forme samfunnet, se mennesket og imponere våre kunder, sier Øyvind Mork.

Omorganiseringen trer i kraft 1. juni, og medfører ingen konsekvenser for bemanningssituasjonen i Asplan Viak.

Asplan Viaks ledergruppe per 1. juni 2016:
Øyvind Mork -  Administrerende direktør
Lise Haaland Eriksen - Divisjonsdirektør Plan og Arkitektur
Roger Blekkan - Divisjonsdirektør Bygg og Infrastruktur
Margaret Ohldieck - Økonomidirektør
Vibeke Rørvik - Direktør HR, kommunikasjon og administrasjon
Randi Svånå - Direktør Virksomhetsutvikling