NoDig 2016 - Hvordan møte utfordringen med et ledningsnett i forfall?

18. Mai 2016
Anette Kveldsvik Desjardins på NoDig-konferansen i regi a Scandinavian Society for Trenchless Techhnology (SSTT). Foto: Odd Borgerstrand.

Anette Kveldsvik Desjardins på NoDig-konferansen i regi a Scandinavian Society for Trenchless Techhnology (SSTT). Foto: Odd Borgerstrand.

Dette er tema når den skandinaviske vannbransjen samles i Oslo denne uken. Ledende aktører er invitert for å belyse problemstillingen og blant foredragsholderne er Asplan Viaks Anette Kveldsvik Desjardins.

Nærmere 200 deltakere samles til NoDig-konferansen i regi av Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT). Sivilingeniør Anette Kveldsvik Desjardins fra Asplan Viak, understreker viktigheten av å ta i bruk NoDig som metode for å oppnå en mer effektiv forvaltning og fornyelsestakt av ledningsnettet – noe som er tema for hennes bidrag til konferansen.  

- NoDig er helt nødvendig å ta i bruk i større utstrekning enn i dag for å dekke det enorme saneringsbehovet som er i Norge i dag. Bruk av NoDig gir reduserte kostnader, kortere anleggsperiode, i tillegg til å redusere ulempene for publikum.

DIVA 
Desjardins er medforfatter av Norsk Vann-rapporten 196/2013 «Veiledning i tilstandskartlegging og fornyelse av VA-transportsystemer». Veilederen danner grunnlaget for Forskning- Og Utviklingsprosjektet (FOU) DIVA, hvor Asplan Viak er bidragsyter både med forskningsmidler og kompetanse, fra blant andre Desjardins.

- DIVA er et digitalt analyseverktøy, som bør bli den foretrukne metodikken for utarbeidelse av hoved- og saneringsplaner i Norge. Dette vil sikre gode, enhetlige planer og betydelig større sjanse for at kommunene sanerer riktig ledning til riktig tid, mener Desjardins.

Erfaringsdeling
- Arrangementer som dette er viktig da det skaper møteplass hvor bransjen kan diskutere utfordringer og løsninger, oppdatere seg på ny teknologi og lære av hverandre.

SSTT-konferansens fokus på gravefrie metoder som et virkemiddel for å ta igjen det enorme etterslepet på norsk og svensk ledningsnett er av stor betydning for fremtiden i bransjen. Sanering av ledningsnettet blir én av de største utfordringene innenfor vann- og avløpssektoren de neste tiårene; behovet for investeringer er på flere hundre milliarder.