Neste stopp Hønefoss 2030

29. April 2016

Stasjonen danner grunnlaget for veksten og byutviklingen og blir byens naturlige senter. illustrasjon: Asplan Viak

En attraktiv, pulserende og grønn stasjonsby, kun 30 minutter fra hovedstaden, er bildet vår byplanlegger, Hanne Jonassen, tegner av fremtidens Hønefoss.

Denne uken la Asplan Viak frem sine byutviklingplaner for Hønefoss anno 2030. Oppdragsgiver, Ringerike kommune, fikk overlevert tre parallelloppdrag der Asplan Viak var en av bidragsyterne med mulighetsstudien: “Neste stopp Hønefoss”, hvor jernbanen står sentralt. 

- InterCity-stasjonen, med høy frekvens og kortere reisetid inn til Oslo, danner grunnlaget for veksten og byutviklingen. For oss var derfor det naturlig å fusjonere byen og stasjonen til ett – selve bynerven, forteller sivilarkitekt Hanne Jonassen. 
Når du i fremtiden ankommer Hønefoss med tog er du midt i sentrum. 

- Hønefoss skal bli et sted å reise til, en attraktiv destinasjon, sier Jonassen.

Den grønne elvebyen
Skal du inn til sentrum av Hønefoss i 2030, vil du trolig velge å la bilen stå. Et sykkelhotell på bytorget vil gjøre tohjulingen til et naturlig valg av fremkomstmiddel videre inn i bykjernen.

- Vi tar i bruk mange små  virkemidler for å dreie reisevanene i Hønefoss i en mer bærekraftig retning. Vi må både tilrettelegge for gående og syklister, men det vil også være behov for å innføre bomring rundt sentrumskjernen , sier Jonassen.
Elva og elvelandskapet er en stor kvalitet for byen og skal i større grad integreres i byutviklingen. Den grønne elvebyen bør strekke seg langt i å legge til rette for gående og syklende. 

- For eksempel vil fem nye trebruer i bykjernen, binde byen tettere sammen og gjøre avstander betydelig kortere. I tillegg skal fossen få større fokus, og bybrua får en ansiktsløftning som skal komme de myke trafikantene til gode. 

Innen 2030 er innbyggertallet i Hønefoss forventet økt med 10 000. Bosettingsmønsteret blir tettere og mer sammensatt. I dag er det kun 2 % leiligheter i sentrumskjernen. 

- Varierte boligtyper i gang- og sykkelavstand til sentrum blir nødvendig for å imøtekomme veksten, mener Hanne Jonassen. 
 

«Hønefoss skal bli et sted å reise til, en attraktiv destinasjon. Vårt forslag tar i bruk mange små  virkemidler for å dreie byens reisevaner i en mer bærekraftig retning.»

Hanne Jonassen, Sivilarkitekt Plan og urbanisme

Fossen og elva integreres sterkere i bybildet og de myke trafikantene får større plass. Illustrasjon: Asplan Viak