Norsk næringsliv tar sykkelveien til Fornebu

29. April 2016

Mandag sykler et hundretalls representanter for norsk næringsliv fra Oslo og fra Bærum mot en felles destinasjon på Fornebu. Sykkelen som løsning på transportbehov, næringsutvikling og klimaproblematikken er temaet på nettverkmøtet "Næringsliv på sykkel" på Fornebu. 

Ambassadører, byråder og næringslivstopper er noen av dem som mandag setter seg på sykkelen for å sykle Norges mest populære sykkelvei ut til Fornebu. En delegasjon, ledet av Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune sykler fra Oslo, mens en annen delegasjon, styrt av Morten Skauge, leder for hovedutvalg, idrett, miljø og kultur, Bærum kommune, sykler fra Bærum. 

Virksomhetsutvikler hos Asplan Viak, Anders Nohre-Walldén, er intitiativtaker til arrangementet og sykler selv etappen fra Oslo til Fornebu på mandag. 

- Vi ønsket å mobilisere politikere og næringsliv til ikke bare møtes for å snakke om hva som skal til, men også oppleve selv hvordan det er å sykle på de strekningene som er noen av de mest brukte og angivelige best utbygd i hver kommune. 


Sikrere sykling er nøkkelen
Både Oslo- og Bærum kommune har, i tråd med Nasjonal Transportplan, som mål å øke antall syklende betraktelig. Mens Bærum kommune legger opp til en økning på 10 prosent syklende innen 2020, legger Oslo opp til en sykkelandel på 16 prosent innen 2025. En av de største utfordringene for å nå målsettingene, er sikkerhet. 

- Den viktigste grunnen til at folk ikke bruker sykkelen mer i Oslo-området er sikkerhet. Det føles utrygt å sykle mange steder i byen. For å øke antall syklende, er det derfor viktig at forholdene legges til rette for et sikkert og helhetlig sykkeltilbud i regionen, sier Asplan Viaks egen sykkelekspert, seniorrådgiver og tidligere generalsekretær i Syklistenes Landsforening, Trond Berget. 


Sykkel engasjerer
Han mener næringslivet spiller en betydelig rolle, både som arbeidsgiver og serviceaktør, for en fremtidig økning av sykkeltrafikken. 

- Næringslivet kan selv i langt større grad ta i bruk sykkel for å løse sitt transportbehov, både når det gjelder person- og varetransport. Like viktig er det at næringslivet, ikke minst handelsnæringen og gårdeiere, legger til rette slik deres kunder kan benytte sykkel.
Anders Nohre-Walldén er svært fornøyd med arrangementet, som teller over 100 deltakere. 

- At såpass mange sentrale personer i norsk næringsliv tar seg tid til å sette seg på sykkelen og bruke hele dagen på Fornebu for å diskutere temaet sykkel, bekrefter jo det vi hadde håpet – helhetlige, trygge og sikre sykkelveier er veldig viktig for folk.