I dag signeres Paris-avtalen

22. April 2016
Illustrasjon: Pixabay

Illustrasjon: Pixabay

Verdens ledere er i dag, på FNs internasjonale Mother Earth Day, samlet i New York for å undertegne klimaavtalen som ble inngått i Paris. -Et tydelig og etterlengtet vendepunkt, mener Asplan Viaks leder for miljø- og samfunnsansvar, Bente Haukland Næss.

Det overordnede formålet med Parisavtalen er å styrke den globale responsen på utfordringene som klimaendringene stiller oss overfor. Regjeringens mål er at Norge, og norske bedrifter, skal være tidlig ute og bli ledende i det grønne skiftet. Ny teknologi og nye forretningsmodeller skal gjøre den grønne omstillingen til et konkurransefortrinn for Norge, og skape ny vekst, arbeidsplasser og velferd.

- Dette er en avtale som utvilsomt representerer et tydelig vendepunkt. Ikke bare globalt, men også for norsk næringsliv. Når det internasjonale samfunnet forplikter seg til samme retningslinjer for klimaregulering som Norge har fulgt i årevis, vil det grønne skiftet få et mye større fokus globalt, mener Haukland Næss.

Forpliktende samfunnsansvar

Ifølge Haukland Næss kan norsk næringsliv, og bedrifter som Asplan Viak, komme styrket ut som følge av at gode klimaløsninger vil få større etterspørsel.

-Siden arbeidet med kartlegging av eget miljø- og klimafotavtrykk startet allerede i 2007, har vi kommet langt på vei i forhold til systematisering og klimaverktøy. 

Bærekraft og innovasjon er integrerte begreper i en strategi som i likhet med Paris-avtalen, fremmer ambisiøse mål. 

- Vår visjon er å være den fremste arena for samfunnsutvikling – og det skal skje på en bærekraftig måte. Med hårete målsettinger som dette, følger også store forpliktelser for vårt samfunnsansvar. Et ansvar vi i Asplan Viak tar på høyeste alvor, både internt og i våre mange prosjekter. 

Stort fremskritt

I 2019 skal den norske innsatsen evalueres av FN. I Norge bør fokus være å redusere vårt miljømessige fotavtrykk - av respekt for verdens fattige og fremtidige generasjoner. 

Før klimamøtet i desember 2015, vedtok FN 17 bærekraftsmål for samfunnsutviklingen.

- Dette er første gang vi, verdenssamfunnet, får presentert konkrete bærekraftsmål vi skal forholde oss til. Det er et stort framskritt at miljø igjen blir satt i sammenheng med utvikling, mener Bente Haukland Næss.