Asplan Viak møtte NTNU-studenter på grønn arena

06. April 2016
Foto: Asplan Viak

Foto: Asplan Viak

For stadig flere studenter er miljø og bærekraft avgjørende i valg av utdanning og arbeidsgiver. Asplan Viak fikk det ærefulle oppdraget med å være hovedbedrift da NTNU-studentene arrangerte «Klimadagen 2016».

Under slagordet «Gjør din lønn grønn», inviterte studentene bedrifter de mener har den riktige bærekraftprofilen til sin klimadag. Hensikten med arrangementet var å gi NTNU-studentene et innblikk i ulike innfallsvinklinger på «grønne valg» innen utdanning og karriere.

- Asplan Viaks tydelige klima- og miljøfokus er årsaken til at dere ble valgt som hovedbedrift til årets arrangement, sier Julie Gade Gørbiz, bedriftskontakt for NTNU-studentene.

Viktige møter som inpirerer
Temaer for dagen og kvelden var klimavennlige karrierer, det grønne jobbmarkedet og bedriftenes og studentenes rolle i det grønne skiftet. Asplan Viaks bidrag til arrangementet varierte fra taler og inspirasjonsforedrag til mer uformell møter, som for eksempel sofaprat med Øyvind Mork (Adm. dir).

- Arrangementer som dette er svært viktig for oss. Her får vi både synliggjort vår fagkompetanse innen klima og miljøvennlige løsninger, samtidig som vi kommer i kontakt med studentene. Vi opplever at både vi og studentene blir inspirert og utfordret når vi møtes på slike arenaer, sier Asplan Viaks HR-direktør, Vibeke Rørvik.

Innsikt i samfunnsansvaret
Klimadagen 2016 var et samarbeidsprosjekt mellom mellom EMIL MiljøKom (miljøkomiteen til energi- og miljø-ingeniørenes linjeforening), Tekna og Symbiosis.

- Klimadagen 2016 gikk akkurat slik vi hadde håpet og studentene viste stor interesse for arrangementet. Under kveldsarrangementet hørte vi et motiverende foredrag, og vi fikk gjennom en presentasjon av Asplan Viaks miljøstrategi innsikt i hvor viktig det er at bedrifter tar samfunnsansvaret sitt på alvor. I løpet av dagen lærte studentene om sine muligheter til å kombinere karriere og klima - for eksempel gjennom en jobb i Asplan Viak, sier representant for studentene, Julie Gade Gørbiz.