Asplan Viak deltar i bygging av hydrogenstasjon ved Powerhouse Kjørbo

01. April 2016

Først i verden med hydrogen fra energipositivt kontorbygg / Illustrasjon: Asplan Viak

Som den første i verden skal stasjonen produsere hydrogen fra overskuddselektrisiteten som et energipositivt bygg genererer. Plassert like ved E18 i Sandvika, en av landets mest trafikkerte vegstrekninger, vil om lag 80.000 bilister passere hydrogenstasjonen daglig.

Kun to år etter at Powerhouse sto ferdig som verdens første rehabiliterte plusshus, baner suksessprosjektet vei for nok et grensesprengende miljøprosjekt. Asplan Viak og Uno-X Hydrogen, et felleseid selskap mellom Uno-X og NEL, har inngått en avtale om å bygge en hydrogenstasjon tilknyttet Kjørboparken i Bærum.

Asplan Viaks administrerende direktør, mener prosjektet kan ha avgjørende betydning for utslippsreduksjon fra vegtrafikken.  
– At overskuddsenergi fra et kontorbygg kan brukes til hydrogenproduksjon er rimelig nyskapende i seg selv.  Når dette igjen brukes til å tanke opp biler, hvis eneste utslipp er vann, nærmer vi oss en banebryter for det grønne skiftet innenfor transportsektoren, sier Øyvind Mork.

Powerhouse Kjørbo / Foto: Chris Aadland

 

Grønt drivstoff essensielt for det grønne skiftet
En hydrogenbil er en el-bil, som har en hydrogentank i stedet for batteri. Masseproduserte hydrogenbiler kommer nå på løpende bånd fra verdens største bilprodusenter. 

- Disse bilene vil være avgjørende for fremtidig utslippsreduksjon. Til nå har mulighetene til å fylle på drivstoff på hydrogenbilene begrenset utviklingen. Hydrogenstasjonen i Sandvika markerer startskuddet for 20 planlagte stasjoner som skal stå ferdig innen 2020, forteller Bente Haukland Næss, leder for miljø og samfunnsansvar hos Asplan Viak. 

En av produksjonsmetodene for hydrogen er elektrolyse av vann. Denne prosessen krever kun vann og strøm. Ved hjelp av blant annet solenergi, produserer Powerhouse Kjørbo mer enn to ganger elektrisitetsmengden som bygget trenger. 

-Vi vil være en pådriver for miljøeffektive løsninger. I dette prosjektet er vi med på å tilrettelegge for at kunden kan ta gode miljøvalg og derved bidrar vi til å forme samfunnet i en bærekraftig retning, sier Haukland Næss.