Byggedagene etterlyser innovasjon i bransjen - Hvor er den disruptive teknologien?

15. Mars 2016
Foto: Chris Aadland

Foto: Chris Aadland

BREEAM er et eksempel på et effektivt virkemiddel som fremmer innovasjonen byggenæringen selv etterspør, mener Asplan Viaks virksomhetsutvikler, Anders Nohre-Walldén.

Når det kommer til verdiskapning i samfunnet, er byggenæringen en av landets største og viktigste aktører. Under årets Byggedager ble det klart at mange mener bransjen har en stor jobb å gjøre for å bli en innovasjonsnæring. Nohre-Walldén stiller spørsmålstegn ved næringens motivasjon.

-Den distruptive teknologien ligger nemlig rett foran oss, og til dels lett tilgjengelig. Spørsmålet blir derfor; Er dette noe vi ønsker oss?

I sitt svar til bransjen bruker han BREEAM som eksempel;

- Bare ved å ta i bruk BREEAM, må man kunne verifisere de påståtte kvalitetene som man hevder å bygge. I prosjektet med Powerhouse, førte kravet om BREEAM Outstanding til at bransjen ble tvunget til å tenke nytt.

Les hele innlegget til Anders Nohre-Walldén.